Sök

Påven Franciskus allmänna audiens 20 maj 2020 strömmades från det apostoliska palatset Påven Franciskus allmänna audiens 20 maj 2020 strömmades från det apostoliska palatset 

Påven vid allmänna audiensen: Bönen ger hoppet kraft

Idag, onsdagen 20 maj 2020, höll påven Franciskus för tionde gången under covid-19-pandemin sin allmänna audiens från apostoliska palatsets bibliotek. Den strömmades som vanligt på Vatican Medias kanaler och i sin katekes fokuserade han på skapelsens mysterium.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid den allmänna audiensen 20 maj talade påven Franciskus vidare om bönen – den tredje i serien katekeser som han inledde 6 maj. Detta var den tionde allmänna audiensen utan troendes deltagande och som strömmades direkt från biblioteket i det apostoliska palatset av säkerhetsskäl med tanke på covid-19-pandemin.

Påven utgick från läsningen i Psaltaren 8:4-5:

“När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? … Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.”

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår pågående katekes om bönen vänder vi oss nu till skapelsens mysterium. Bibelns första sidor samlar till en stor tacksägelse och lovsång för skapelsens godhet och skönhet, vars storhet väcker en känsla av under i det mänskliga hjärtat och en vilja att be. Vördaden inför skapelsens oändlighet får oss att kontemplera mysteriet med vårt eget liv. Fastän vi kan uppleva vikten av hur obetydliga vi är, är vi inte ingenting. Bönen försäkrar oss om att saker inte bara finns av en slump och att vårt förhållande med Gud är källan till vår upphöjdhet. Män och kvinnor av naturen kanske nästan inte är någonting, men genom kallelsen är de söner och döttrar av en stor Kung! Bland livets svårigheter och prövningar upprätthåller bönen vår uppskattning och tacksamhet, för att den ger vårt hopp kraft. Hoppet för dem som ber kan i gengäld hjälpa andra att inse att livet är en gåva från Gud, att hoppet är starkare än förtvivlan, att kärlek är starkare än döden. Av den enkla glädjen att leva, låt oss tillbe och tacka vår himmelske Fader.

20 maj 2020, 11:05