Sök

Kristi himmelsfärd detalj Giotto Kristi himmelsfärd detalj Giotto  

Påven: Förnya engagemanget att vittna vid firandet av Kristi himmelsfärd

Berätta om Kristi frälsning och förkunna den i vardagslivet genom ideal och engagemang – detta var påven Franciskus uppmaning i sina hälsningar på italienska vid onsdagens allmänna audiens dagen innan firandet av Kristi himmelsfärd 40 dagar efter påsk.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven inbjöd återigen till mission, ihärdig förkunnelse av evangeliet och vardagligt vittnesbörd vid sina hälsningar på italienska vid onsdagens allmänna direktströmmade audiens 20 maj från det apostoliska palatsets bibliotek. Påven uppmanade alla inför Kristi himmelsfärdsdagen att generöst vittna om den uppståndne Kristus i medvetenheten om att då han stiger till himlen inte överger någon, utan snarare ”alltid är med oss och stöder oss längs vandringen”.

Jag vänder en särskild tanke är de unga, gamla, sjuka och nygifta. Genom att stiga till himlen lämnar Jesus Kristus ett budskap och ett program för hela kyrkan: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar ... och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er” (Matt 28:18-20). Meddela Kristi frälsningsord och vittna om det i vardagen både i era ideal och ert engagemang.

“Meddela Kristi frälsningsord och vittna om det i vardagen både i era ideal och ert engagemang.”

 

22 maj 2020, 13:31