Sök

Påven: ”Heliga Katarina av Siena beskydda Europa”

Under sina hälsningar vi audiensens slut bad påven Franciskus om heliga Katarina av Sienas förbön och beskydd mot pandemin. Han påminde även om sin önskan att be rosenkransen i hemmen under maj månad, om Jungfru Marias hjälp att övervinna coronaviruskrisen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I slutet av sin audiens gick påven Franciskus tankar till dagens helgon, den heliga Katarina av Siena, kyrkolärare och ett av Italiens och Europas skyddshelgon. Påven underströk denna unga kvinnas mod, som, trots att hon var analfabet, vädjade till civila och religiösa myndigheter, ibland anklagande, och uppmanade dem till att handla. Hon uppmanade till fred i Italien och påven att återkomma till Rom från Avignon. På åberopade hennes förbön och beskydd:

”Det var gemenskapen med Jesus som gav denna stor kvinna hennes mod att handla och hennes outtröttliga hopp som stödde henne under de svåraste timmarna.  även när allt verkade förlorat. Styrkan i hennes tro gjorde henne förmögen att påverka andra, även på högsta civila och kyrkliga nivå. Må hennes förebild hjälpa var och en av oss att förstå hur kan förenar en intensiv kärlek till kyrkan med en effektiv oro för det civila samhället, särskilt i denna svåra tid. Jag ber heliga Katarina beskydda Italien och skydda Europa under denna pandemi, som Europas skyddshelgon; och värna om Europas enhet.”

Bön till Josef Arbetaren

Påven riktade även sina tankar till den helige Josef Arbetaren, som kyrkan firar den 1 maj: "Genom hans förbön anförtror jag Guds barmhärtighet de som blivit arbetslösa på grund av den nuvarande pandemin. Må Herren i sin Försyn hjälpa och uppmuntra dem.”

29 april 2020, 16:21