Sök

1582446476358.JPG

Påven Franciskus: Frid och broderskap i medelhavsregionen

Vid sitt dagsbesök i Bari i södra Italien söndagen 23 februari mötte påven Franciskus biskoparna och patriarkerna som hade deltagit i det fyra dagar långa mötet ”Medelhavet, fredsfront”. Påven uppmuntrade dem till att reflektera över medelhavsregionens kallelse och framtid.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kyrkoledare från medelhavsregionen deltog i mötet ”Medelhavet, fredsfront” 19-23 februari I Bari, Italien. Påven sällade sig till dem på söndagsmorgonen 23 februari och uppmuntrade dem i sitt tal.

Medelhavsregionens kallelse och framtid

Påven Franciskus sa att detta möte karaktäriserades av reflektion om medelhavsregionens kallelse och framtid, överföring av tron och fredsfrämjande. Han noterade att globaliseringsprocessen “framhåller medelhavsregionens roll som en mötesväg av intressen och viktiga sociala, politiska, religiösa och ekonomiska strömningar".

“Dem som lortar ner sina händer i byggandet av fred och acceptans kan inte längre bråka över trosfrågor utan fortsätter sina bana i respektfull diskussion, ömsesidig solidaritet och strävan efter enhet” betonade påven”

Överföring av tron

Tron hålls levande i de kristna gemenskaperna här genom katekesundervisning, mottagning av sakramenten, folklig fromhet och konst. Överföringen av tron är berikad av de kristna gemenskapernas mångfald, sa påven. Han påminde biskoparna och patriarkerna om att denna överföring måste höra ihop med ett outtröttligt arbete och engagemang som fredsmäklare för det gemensamma bästa.

Fred, inte krig

“Det är galenskap att förstöra hus, broar, industrier och sjukhus, döda människor och förstöra resurser istället för att bygga mänskliga och ekonomiska relationer” sa påven. Fred är varje mänskligt samhälles mål, påminde påven och om att rättvisa är den nödvändiga förutsättningen för att bygga fred.

Skydda religionsfriheten

Förföljelsen av religiösa minoriteter får inte lämna någon likgiltig, sa påven och uppmanade sina biskopsbröder att tydligt och klart be regeringar att skydda religionsfriheten.

Medelhavsregionens unika kallelse

Påven kallade medelhavsregionen ”ihopblandningens hav” och uppmuntrade till att följa kallelsen att föra dialog: ”Endast dialog får oss att gå samman, komma över fördomar och stereotyper, berätta historier och lära känna oss själva bättre”. Han förklarade att lyssnandet inte bara handlar om en nästankärlek utan även att lyssna till den Helige Anden, vars röst överträffar våra begränsningar att hålla oss till sanningen.

Dialogens teologi

Påven föreslog att en teologi av acceptans och dialog kan vara vägen framåt för trossanningen och undervisningen. Detta kan sedan ge oss en förnyad förståelse och förkunnelse då vi undervisar skriften, sa påven. ”Dem som lortar ner sina händer i byggandet av fred och acceptans kan inte längre bråka över trosfrågor utan fortsätter sina bana i respektfull diskussion, ömsesidig solidaritet och strävan efter enhet” betonade påven.

Efter Paulus förebild

Avslutningsvis anförtrodde han sina biskopsbröder till aposteln Paulus förböner, han som var den första att resa över Medelhavet: ”Må hans förebild visa er vägen att gå i den glädjefyllda och befriande uppgiften att föra vidare tro i vår tid”.

Slutligen en bön inspirerad av profeten Jesaia:

De uråldriga ruinerna skall byggas upp, det sedan länge förfallna sättas i stånd, man skall på nytt bygga upp förstörda städer, som legat öde släkte efter släkte (Jes 61:4). Detta är Herrens väg som han anförtror er för denna älskade medelhavsregion, för att återställa relationer som har brutits, återuppbygga städer förstörda av våld, få en trädgård att blomstra i det som nu är en öken, ingjuta hopp i det hopplösa och att uppmuntra dem som har fångats i sig själva att inte vara rädda för sina bröder eller systrar. Må Herren följa era steg och välsigna ert arbete för försoning och fred. ”
 

26 februari 2020, 09:51