Sök

Påven Franciskus vid Angelus på Trettondagen Påven Franciskus vid Angelus på Trettondagen 

Påven vid Angelus på Trettondagen: Förrädiska avgudar binder oss, Gud håller oss inte fast

Som för de Tre vise männen leder vårt möte med Jesus oss att ta nya och annorlunda vägar än dem mot pengar och makt – om detta talade påven Franciskus innan Angelusbönen på Trettondagen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid Trettondagens Angelus utgick påven Franciskus från dagens läsning Matt 2:1–12 i sin reflektion där de Tre vise männen i drömmen varnas för att gå tillbaka till Herodes efter att ha mött Jesusbarnet.

“Sann Gud håller inte fast och låter sig inte hållas fast av oss”

Trots slit och umbäranden går dessa Tre vise män ut på vandring, sa påven:

"De föll ned och hyllade Barnet och gav Honom de mest värdefulla gåvor. Efteråt gick de återigen ut på vandring utan dröjsmål tillbaka till sitt land."

Guds stil

Påven påminde om att detta är Guds stil och sa:

"Att möta Gud blockerar oss inte utan befriar oss, det stänger inte in oss utan tar oss ut på vandring och tar oss tillbaka till vårt livs vanliga platser. Platserna är och förblir desamma, men efter mötet med Jesus är vi inte längre desamma som tidigare."

I evangeliet berättar Matteus om hur de vise männen i en dröm får rådet att ta en annan väg för att inte möta Herodes igen, ett råd som de följer. Påven sa:

"Varje möte med Jesus för oss ut på olika vägarna för att från Honom kommer en god kraft som läker hjärtat och frigör oss från det onda".

"Detta är skillnaden mellan sann Gud och förrädiska avgudar som pengar, makt eller framgång… och skillnaden mellan Gud och dem som lovar dig dessa avgudar, som magiker, spåkärringar och trollkarlar. Skillnaden är att avgudarna binder oss till sig och gör oss besatta och beroende av dem. Sann Gud håller inte fast och låter sig inte hållas fast av oss."

Påven avslutade sin reflektion med att be om Jungfru Marias förböner för att vi ska bli Kristi vittnen på den plats vi är, med ett nytt liv, som har omvandlats av Hans kärlek.

Tankar till östkyrkan

Efter Angelus vände påven Franciskus en särskild tanke åt bröderna i de orientaliska kyrkorna, katolska och ortodoxa, varav många firar jul 7 januari.

Påven påminde även om att man just 6 januari, på Trettondagen, också firar Världsmissionsdagen för barn och sa: “Det är de missionerande barnens och ungdomarnas fest som lever i den universella kallelsen om helighet genom bön och generositet och att hjälpa sina jämnåriga som är mest behövande".

Påven hälsade också särskilt på alla dem som deltog i kortegen för Trettondagen som han sa upprätthåller den äkta kristna innebörden genom historiska och folktraditionella inslag.

Photogallery

Folktraditionell kortege till Petersplatsen på Trettondagen
08 januari 2020, 12:28