Sök

Påven Franciskus tog emot deltagarna i konferensen om skyddet av barns dignitet i den digitala världen, Promoting Digital Child Dignity Påven Franciskus tog emot deltagarna i konferensen om skyddet av barns dignitet i den digitala världen, Promoting Digital Child Dignity 

Påven: Utplåna alla slags övergrepp mot barn från jordens yta

Påven Franciskus höll ett långt tal då han tog emot deltagarna i konferensen om skyddet av barns dignitet i den digitala världen, "Promoting Digital Child Dignity", som hålls i Vatikanen 14-15 november. Den starkaste appellen under sitt tal riktade påven till företag inom denna sektor och påminde om att dessa är kallade att garantera säkerhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

De omkring 80 deltagarna i konferensen om skyddet av barns integritet i den digitala världen, Promoting Digital Child Dignity, togs emot på audiens hos påven Franciskus innan de inledde den två dagar långa konferensen i Vatikanen. Bland deltagarna ses forskare, kommunikatörer, institutioner, lärare, religiösa ledare och företrädare för företag inom den digitala sektorn.

Allvarliga konsekvenser på barns psyke

Påven talade inledningsvis om den oerhört breda spridningen över internet av bildmaterial som gäller övergrepp mot och utnyttjande av barn och att detta har allvarliga konsekvenser på barns psyke.

Han sa att alla måste enas i främjande av skyddet av minderåriga i den digitala världen, som vittnen av Guds kärlek för varje person och först och främst de allra minsta och mest utsatta: ”Vi vill utplåna våldet och alla slags av övergrepp på minderåriga från jordens yta”.

“Vi vill utplåna våldet och alla slags av övergrepp på minderåriga från jordens yta”

Vikten av engagemang inom den digitala sektorn 

Påven gav några förslag för att vidta lämpliga åtgärder. Först och främst att myndigheter effektivt måste ingripa på rättsligt plan för bekämpa brottslig verksamhet som skadar minderåriga. Sedan gick påvens tankar till sektorns stora företag och som han sa måste ta sitt ansvar för materialet de gör tillgängligt. Utan dessa företags fulla engagemang kan säkerheten för barn i ett digitalt sammanhang aldrig garanteras, underströk han.

Påvens vädjan till ingenjörer

Vad gäller artificiell intelligens vädjade påven till informations-ingenjörer att de engagerar sig för och främjar en etisk utveckling av algoritmer för att få bort spridningen av opassande material från webben.

Påven sa att det räcker inte med att förstå hur illa barn far av pornografiskt material och andra övergrepp som utförs via nätet utan att vi måste reagera och göra något åt saken: Från koncept till handling!

“tillväxten av ett friskt samhälle är mer värt än ekonomisk vinst”

Avslutningsvis betonade påven att uppmärksamheten från den digitala världsekonomins håll måste vara större vad gäller skyddet av minderåriga och kampen mot pornografi för att tillväxten av ett friskt samhälle är mer värt än ekonomisk vinst.

 

14 november 2019, 15:54