Sök

Presskonferens inför den internationella konferensen Child Dignity in the Digital World i Vatikanen Presskonferens inför den internationella konferensen Child Dignity in the Digital World i Vatikanen 

Konferens i Vatikanen om barns digitala säkerhet. Drottning Silvia en av talarna.

14-15 november hålls den internationella konferensen Child Dignity in the Digital World i Vatikanen, som organieras av Påvliga vetenskapsakademien, Child Dignity Alliance och Interfaith Alliance for Safer Communities. Deltagarna tas emot av påven Franciskus på audiens. Sveriges drottning Silvia deltar i konferensen och är en av dess talare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett effektivt skydd för minderårigas värdighet i den digitala världen – detta är det centrala temat vid det internationella mötet i Vatikanen 14-15 november i Casina Pio IV, Påvliga vetenskapsakademiens säte. Jesuitpater Federico Lombardi, ordförande för Ratzingerstiftelsen och medlem av Child Dignity Alliance, presenterade på tisdagen konferensen i Heliga Stolens pressrum.

Skydd av barns dignitet

Konferensen organiseras av Påvliga vetenskapsakademien, Child Dignity Alliance och Interfaith Alliance for Safer Communities och följer de två tidigare konferenserna på samma tema: Konferensen vid Påvliga universitetet Gregoriana 2017 som ledde till instiftandet av Child Dignity Alliance för att bemöta den digitala erans risker och utmaningar för barnens dignitet och för att studera internets inverkan på barns dignitet, samt det interreligiösa mötet Interfaith Alliance for safer Communities i Abu Dhabi 2018 som resultat av religiösa ledares engagemang mot sexuella övergrepp mot minderåriga och som hölls en kort tid innan påven besökte Förenade Arabemiraten.

“Undersökningar avslöjar att barnen i dagens värld börjar följa pornografi på internet från 11 års ålder”

Vad gäller det digitala panoramat har allvarliga fenomen ökat med stor spridning, förklarar p Lombardi. Han anser att spridningen av barn- men även vuxenpornografi underskattas och att den mentalitet som på detta sätt sprids även är lättillgänglig för barn. Undersökningar avslöjar att barnen i dagens värld börjar följa pornografi på internet från 11 års ålder, berättar han.

P Lombardi berättar att man vid konferensen kommer att behandla frågor om hur man kan begränsa tillgången till detta och så skydda barnen från denna invasion.

Konferensen öppnas torsdagen 14 november med audiens hos påven Franciskus och avslutas 15 november med inlägg av Heliga Stolens statssekreterare kardinal Pietro Parolin. Bland konferensens deltagare ses representanter från ett 80-tal internationella organisationer, välgörenhetsorganisationer, teknologiska företag som Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, politiker, jurister och religiösa ledare.

Bland talarna drottning Silvia

Bland talarna ses Sveriges drottning Silvia och storimamen av Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, rabbinen David Rosen, Najat Maalla M’jid, särskild representant för FN:s sekretariat om våld mot barn och budskap från patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I kommer att läsas upp.

P Lombardi berättar att målet med konferensen är att söka utveckla en medvetenhet om det som sker och skapa arbetsgrupper kring mer specifika områden som psykologi och fenomenets effekter.


 

13 november 2019, 09:48