Sök

Gianluca Gauzzi Broccoletti  vid påvens sida under audiens Gianluca Gauzzi Broccoletti vid påvens sida under audiens 

Påven har utsett ny befälhavare för Vatikanens gendarmeri

15 oktober utsåg påven Franciskus Gianluca Gauzzi Broccoletti till ny befälhavare för Vatikanens gendarmeri.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En dag efter att befälhavaren Domenico Giani lämnade sin post 11 oktober utsåg påven Franciskus Gianluca Gauzzi Broccoletti till ny befälhavare för Vatikanens gendarmeri.

Broccoletti har varit biträdande chef och vice befälhavare vid gendarmeriet och är även chef för Vatikanstatens säkerhetstjänster och civilskydd. Han är född 1974 i Umbrien och har studerat vid Roms universitet La Sapienza och har varit verksam vid gendarmeriet sedan 1995.


 

17 oktober 2019, 12:46