Sök

Påven Franciskus och Domenico Giani Påven Franciskus och Domenico Giani 

Påven välkomnar Gianis avgång: en gest som hedrar honom

Giani avgår efter en olaglig spridning av ett uttalande undertecknat chefen för Vatikanstatens poliskår ”Gendarmeria” angående att några anställda vid Heliga Stolen suspenderats. Påven uttryckte sin uppskattning över befälhavare Gianis agerande.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Domenico Giani, befälhavare för Gendarmerikåren i Vatikanstaten, "överlämnade sitt mandat till den helige fadern, i en anda av kärlek och trohet till kyrkan och till Petri efterträdare", läser man i ett pressmeddelande från Heliga Stolens pressrum.

Giani fattade detta beslut – lyder pressmeddelandet - "trots att han inte har något personligt ansvar” i spridningen, den 2 oktober, av "ett konfidentiellt tjänstebeslut, som han hade undertecknat som befälhavare för Gendarmerikåren".

Domenico Giani avgår med hänsyn till den stora skada som de berörda personernas värdighet och bilden av Gendarmerikåren har lidit till följd av händelsen.

Gesten speglar hans heder 

Med sin avgång avser Giani att "garantera det rätta lugnet som krävs för fortsättningen av utredningarna, eftersom personen som har spridit det konfidentiella uttalandet ännu inte är känd. Förutom uttalandet spreds fotografier på de berörda personerna som uteslutande var riktade till medlemmar av Gendarmeriekåren och Schweizergardet.

"När påven accepterade avgången - läser man i pressmeddelandet - talade han länge med befälhavaren Giani och uttryckte sin uppskattning över denna gest, som speglar hans heder och ödmjuka tjänst och diskretion i förhållande till påveämbetet och Heliga Stolen. Påven Franciskus underströk hans tjugo år i tjänst som präglas av trohet och lojalitet och underströk hur befälhavare Giani har format och garanterat en konstant atmosfär av naturlighet och säkerhet runt påven.”

I lördags sa direktören för Heliga Stolens pressrum Matteo Bruni i ett uttalande till Ansa att påven Franciskus ser allvarligt på den olagliga spridningen av handlingarna och jämför det med en dödssynd, eftersom andra människors värdighet har skadats liksom principen om förmodad oskuld".

14 oktober 2019, 17:38