Sök

Kardinal Achille Silvestrini Kardinal Achille Silvestrini 

Påvens kondoleanser för kardinal Silvestrinis bortgång

Påven Franciskus har sänt sina kondoleanser till kardinal Silvestrinis syskonbarn och uttrycker sin smärta för hans bortgång. Påven skriver att kardinalen var ”en skicklig och flexibel diplomat och herde trogen evangeliet och kyrkan”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Han lämnar efter sig ett minne av ett liv ägnat åt sin kallelse” skriver påven Franciskus kondoleanser för kardinal Achille Silvestrinis bortgång till syskonbarnen Maria Luisa och Angela Silvestrini. Påven uttrycker sin närhet till kardinalens "familj och dem som kände och uppskattade honom samt stiftsgemenskapen i Faenza-Modigliana”.

Kardinalen gick bort vid 95 års ålder på torsdagen 29 augusti och påven påminner med tacksamhet om att kardinalen har tjänat under inte mindre än sju pontifikat - först som statssekreterare, sedan som prefekt för Högsta domstolen och slutligen prefekt för Kongregationen för de östliga kyrkorna. Påven Franciskus skriver att han ber till Herren för att kardinalen ska tas emot i glädje och evig frid.


 

30 augusti 2019, 11:50