Sök

Påven Franciskus mötte kardinal Silvestrini år 2013 Påven Franciskus mötte kardinal Silvestrini år 2013 

Kardinal Achille Silvestrini har avlidit

Kardinal Achille Silvestrini dog idag, 95 år gammal. Han var prefekt emeritus för den Påvliga kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Med hans död består kardinalskollegiet av 215 kardinaler totalt, varav 118 väljare och 97 icke-väljare.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kardinal Achille Silvestrini dog på det romerska sjukhuset Agostino Gemelli. Den 95 år gamla kardinalen, var prefekt emeritus vid den Påvliga kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Han är älskad i kurian efter årtionden av troget arbete för diplomatiska relationer i nära samarbete med statssekreterarna Domenico Tardini och Amleto Giovanni Cicognani engagerad bland annat under Ostpolitik-perioden, samt i förhandlingarna med de italienska myndigheterna om revisionen av Lateranpakten.

Från Romagna till Rom

Född i Brisighella, i stiftet Faenza i Romagna, den 25 oktober 1923, trädde han in i stiftets seminarium 19 år gammal, där han ordinerades till präst den 13 juli 1946. 1948 skickades han till Rom för studier i kanonisk rätt. 1952 blev han engagerad i den Heliga Stolens diplomatiska arbete vid statssekretariatet, som då handlade om Vietnam, Kina, Indonesien och i allmänhet Sydostasien. 1971 följde han med ärkebiskopen Agostino Casaroli till Moskva för den Heliga Stolens anslutning till fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

Diplomatiska uppdrag

1972 utnämndes han att delta i förberedelserna för konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, därefter deltog han i Helsingfors och Genève i alla faser av konferensen.

1979 vigde påven Johannes Paulus II honom till ärkebiskop av Novalcina. Från det året ledde han Heliga Stolens delegation delegationen för revisionen av Lateranpakten, i förhandlingarna med de italienska myndigheterna som ledde fram till undertecknandet av avtalet den 18 februari 1984.

Han hade otaliga diplomatiska uppdrag under 80-talet, bland annat till Stockholm som ansvarig för Heliga Stolens delegation inför den första invigningen av konferensen om nedrustning i Europa (1984); och till Helsingfors för att fira tioårsdagen av undertecknandet av det slutliga fördraget om säkerhet och samarbete i Europa.

Johannes Paulus II skapade honom till kardinal år 1988, i Sankt Benedikts kloster i Porta San Paolo, tre dagar före utnämningen till prefekt för Högsta domstolen, den Apostoliska Signaturen. Från 1991 till år 2000 var han prefekt för den Påvliga kongregationen för de orientaliska kyrkorna.

29 augusti 2019, 12:05