Sök

Påven möter IFAD Påven möter IFAD 

Påven Franciskus: Bekämpa hungern i världen genom att ta ansvaret

Vid FN:s matorgan FAO, som har sitt säte i Rom, deltar påven Franciskus under torsdagen vid öppningsceremonin för International Fund for Agricultural Development IFAD:s 42:a styrelsesammanträde om investeringsmöjligheter, tekniska innovationer och utvecklingsutmaningar för små jordbruk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus invigde IFAD:s 42:a styrelsesammanträdes tvådagar långa möte om investeringsmöjligheter, tekniska innovationer och utvecklingsutmaningar för små jordbruk.

Ta ansvaret

Han inledde sitt tal med att förklara att han med detta besök vid IFAD vill framhäva våra bröder och systrar i världens längtan och behov. I kampen mot fattigdom är det grundläggande att man utgår från att svält inte hör till vare sig nutiden eller framtiden, utan är något som hör till det förgångna, sa påven och att det därför är viktigt att det internationella samfundet, civilsamhället och dem som äger resurser hjälper till. Påven betonade att man för att uppnå konkreta och verkliga lösningar måste ta eget ansvar och inte lägga över ansvaret på andra.

Påvarnas engagemang

Han betonade att Heliga Stolen alltid har uppmuntrat internationella samfundets ansträngningar i kampen mot fattigdomen. Han nämnde Paulus VI:s tal gällande detta i flera olika sammanhang och hans efterföljare vid Petri stol har fortsatt på den vägen även vid IFAD. Påven själv uttryckte sitt hopp om att deras 42:a möte ska fortsätta att hjälpa folk att ta itu med sina problem och uppmuntrade dem vidare att ta steg framåt för att kunna uppnå de 17 målen som man har satt upp i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

“Påven la till att de över 820 miljoner personer som lider av svält och undernäring i världen paradoxalt nog lever på landsbygden och är bönder och betonade att utvandringen från landsbygden får inte ignoreras.”

Påven la till att de över 820 miljoner personer som lider av svält och undernäring i världen paradoxalt nog lever på landsbygden och är bönder och betonade att utvandringen från landsbygden får inte ignoreras. Det handlar om att varje person och gemenskap själva måste få möjlighet att ge sitt bidrag för ett värdigt liv sa påven och uppmanade dem som bär ansvaret i nationer och mellanstatliga organ samt den allmänna och privata sektorn att utveckla böndernas produktionsmöjligheter.

Förankring i lokala kulturer

Påven citerade sin apostoliska uppmaning Laudato Sì och påminde om att nya processer som tar form inte alltid kan passa in i ramverk som kommer utifrån utan måste förankras i den lokala kulturen (jfr 144). Han uppmuntrade IFAD att fortsätta längs denna vandring att alltid se till att förbättra de mest behövandes livsförhållanden och avslutade med att reflektera över mötets teman om investeringsmöjligheter, tekniska innovationer och utvecklingsutmaningar för små jordbruk.

“Vi måste fokusera på innovation, entreprenörsförmåga, lokal aktörers huvudroll och effektiviteten i produktionsprocesserna och omvandla landsbygden för att eliminera undernäring och utveckla jordbrukssektorn på ett hållbart sätt. I detta sammanhang är det nödvändigt att främja en ‘vetenskap med samvete’ och verkligen sätta teknologin i de fattigas tjänst. Dessutom får ny teknik inte motarbeta lokala kulturer och traditionell kunskap, utan integrera dem och samverka med dem.”

 

 

Photogallery

Påvens besök vid IFAD
14 februari 2019, 12:05