Sök

Påven tog emot IFAD:s ordförande Gilbert F. Houngbo januari 2018 Påven tog emot IFAD:s ordförande Gilbert F. Houngbo januari 2018 

Påven till IFAD för att inte glömma bort världens fattiga

IFAD, FN:s avdelning för jordbruksutveckling med säte i Rom ser fram emot påven Franciskus besök och tal. Han kommer att hålla invigningstalet till dess två dagar långa styrelsesammanträde om investeringsmöjligheter, tekniska innovationer och utvecklingsutmaningar för små jordbruk.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus kommer att närvara vid International Fund for Agricultural Development IFAD:s 42:a styrelsesammanträdes första dag. Vid mötet kommer man att föra en dialog vad gäller investeringsmöjligheter, tekniska innovationer och utvecklingsutmaningar för små jordbruk.

Höga förväntningar på påvens ord

Heliga Stolens ständige observatör vid FAO, IFAD och PAM msgr Fernando Chica berättar för Vatican News att man har höga förväntningar på vad påven har att säga och att hans ord kommer att hjälpa dem att understryka att dialogen, samarbetet och solidariteten måste stärkas, för att annars tar likgiltigheten vid och världen går inte vidare.

Vid sitt besök under torsdagsmorgonen vid IFAD kommer påven förutom invigningstalet hålla ett tal vid Urbefolkningars fjärde världsmöte samt ett till IFAD:s personal.
 

13 februari 2019, 13:34