Sök

Påven med jesuiterna i Vilnius Påven med jesuiterna i Vilnius 

Påvens ord då han mötte jesuiterna i Baltikum

Vid det intensiva mötet mellan påven och jesuiterna i Vilnius 23 september talade påven om bönen, minnet, tjänsten och jesuitordens vandring.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under sin apostoliska resa i de baltiska länderna mötte påven Franciskus under privata former en grupp på 28 jesuiter från de tre länderna 23 september i Vilnius, Litauen. Chefredaktör för jesuiternas italienska tidskrift La Civiltà Cattolica, pater Antonio Spadaro var med på mötet och berättar om det i sin tidning.

“Vi är förtvivlade över det som hände under kommunismen, nazismen och fascismen men ser inte att det händer än idag”

Särskilt intensivt samtal mellan påven och msgr Sigitas Tamkevičius, som själv var KGB-fånge. Påven hade just besökt Ockupationernas och frihetskämparnas museum i staden, «Lituaens Golgota», som tidigare var ett fängelse där motståndare mot den sovjetiska regimen torterades. Påven bad jesuiterna att inte vara rädda för att se helvetet utan att i stället röra vid mänsklighetens sår. Han påminde om att tortyr inte bara har utförts i Vilnius och talade om situationen i några fängelser i Nordafrika och sa att vi är förtvivlade över det som hände under kommunismen, nazismen och fascismen men ser inte att det händer än idag.

Följa Kyrkan i en grundlig andlig förnyelse

Påven påminde sedan om vikten av mötet mellan unga och gamla. Till en ung jesuit som frågade hur han kunde hjälpa till svarade påven: ”Det som vi måste göra idag är att följa Kyrkan i en grundlig andlig förnyelse. Jag tror att Herren ber oss om en förändring i Kyrkan”. Efter att ha refererat till nr 12 i Lumen genitum om Kyrkan som “Guds folk” tillade han: “Om du vill hjälpa mig, verka för att föra vidare Kyrkans koncilium”.

Till en annan ung jesuit som frågade påven hur man utan rädsla ska leva i en värld som verkar vara i kaos svarade påven att först och främst inte gå in i kaoset ensam för att då slutar det illa, ”Men om du nåderikt går in i det andliga mötet med din provinsial, med din kommunitet och om du gör det som en mission och med Herren […] finns det ingen anledning att vara rädd. Men med Herren, och inte med egna nycker! Herren är stark, Herren är starkare […] Var inte rädda!".

“Gå inte in i kaoset ensam för då går det illa”

 

18 oktober 2018, 12:47