Sök

Påven i Ockupationernas och frihetskämparnas museum i Vilnius Påven i Ockupationernas och frihetskämparnas museum i Vilnius 

Påven: Herre, hjälp oss att inte vara döva för alla som ropar till himlen

Efter en heldag i Kaunas återvände påven Franciskus på eftermiddagen till Vilnius för att besöka Ockupationernas och frihetskämparnas museum, en minnesplats för alla de människor som dog under Sovjets ockupation av Litauen.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Påven inledde bönen med Jesus ord: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” från Matteusevangeliet (Matt 27:46) och menade att Litauens och alla våra rop på Gud i stunder då vi lider kan förenas med Jesu rop på korset.

“Litauer och människor från andra nationer betalade med sitt eget kött priset för törst efter absolut makt hos dem som sökte fullständig dominans”

Här nedan följer en översättning av påvens bön.

Påvens bön

”Ditt rop, Herre, fortsätter att genljuda. Det ekar inom dessa väggar som erinrar de lidanden som så många av detta folks söner och döttrar fått utstå. Litauer och människor från andra nationer betalade med sitt eget kött priset för törst efter absolut makt hos dem som sökte fullständig dominans.

Ditt rop, O Herre, ekar i den oskyldiges rop, som tillsammans med dig ropar till himlen. Det är sorgens och bitterhetens långfredag, övergivenhetens, maktlöshetens, grymhetens och meningslöshetens långfredag som det litauiska folk fick uppleva som en följd av denna ohämmade ambition som härdar och förblindar hjärtat.

På denna minnesplats, Herre, ber vi att ditt rop ska hålla oss uppmärksamma. Vi ber att ditt rop, Herre, må befria oss från den andliga sjukdomen som förblir en ständig frestelse för oss som ett folk, så att vi kan glömma erfarenheterna och lidandena hos dem som har gått före oss.

I ditt rop, och i alla människors som lidit så mycket liv, må vi finna modet att förplikta oss med beslutsamhet för nuet och framtiden. Må detta rop uppmuntra oss att inte falla för det värdsliga, för enkla sloganer, eller för ansträngningar som minskar eller tillintetgör den värdighet som Du har gett människan.

Herre, må Litauen vara en strimma av hopp. Må det vara ett land av minne och handling, ständigt engagerat i att bekämpa alla former av orättvisa. Må det främja kreativa ansträngningar för att försvara alla människors rättigheter, särskilt de mest försvarslösas och sårbaras. Och må Litauen vara för alla en förebild i sättet att förena och harmonisera mångfalden.
Herre, hjälp oss att inte vara döva för alla som ropar till himlen.”

“Må detta rop uppmuntra oss att inte falla för det värdsliga, för enkla sloganer, eller för ansträngningar som minskar eller tillintetgör den värdighet som Du har gett människan”


 

23 september 2018, 15:15