Sök

Påven vid möte med arbetare Påven vid möte med arbetare  

Påven i intervju med "Il Sole 24 ore" om en inkluderande ekonomi

Påven Franciskus har gett en intervju till den italienska dagstidningen "Il Sole 24 ore" och publiceras i samband med att ett forum inleds där italienska och internationella personligheter på området ekonomi och finans möts. Forumets tema för 2018 är ”Dagens och morgondagens scenarium för konkurrenskraftiga strategier”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett folks tillväxt

På frågan om han skriver under på det afrikanska talesättet ”Vill du gå snabbt – gå ensam. Vill du gå långt – gå tillsammans” sa påven att detta uttrycker en sanning för att en ensam person kan vara duktig men tillväxt är alltid ett resultat av allas engagemang för det gemensamma bästa. Han säger att ha inte vill kuva talanger men säger att ingen kan leva isolerad och vara oberoende av andra. ”Det sociala livet utgörs inte av summan av individualitet utan av ett folks tillväxt”.

Mänskligheten, en enda familj

Hur lyckas man då vara inkluderande? Påven svarar att man är inkluderande om man ser mänskligheten som en enda familj. ”Vi är kallade att leva tillsammans och ge plats för att ta emot allas samarbete”. ”Om samhället som vi lever i är vår familj blir det lättare att undvika en tävling och välkomna ömsesidig hjälp”. Påven talar om att vetenskap och teknologisk utveckling kan få allt att gå snabbare men att det bara är varje persons hjärta som kan skapa kärleksfulla relationer.

Slit och släng-ekonomi dödar

Slit och släng-ekonomin tas upp och man ber om påvens förklaring av Heliga Stolens ord i dess senaste dokument Oeconomicae et pecuniariae quaestiones: ”ekonomin behöver sin rätta personvänliga etiska funktion”. Påven talar först och främst om den slit och släng-kultur han även har talat om i Evangelii Gaudium och förklarar att det handlar om problemet med att personer utesluts och förkastas och ses som överblivet skräp och knuffas bort från samhället. ”Vi kan inte ignorera att en ekonomi som struktureras på det sättet dödar, för att det sätter bara pengar i centrum”. ”När personen inte längre står i centrum … skapar de strukturer av fattigdom, slaveri och skräp”.

En personvänlig etik

Påven talar vidare om hur vi blir personens fiende då vi inte lyssnar på andra och tar hand om varandra. ”En personvänlig etik blir en stark stimulans för omvändelse. Vi behöver omvändelse.” Det saknas ett gemensamt samvete för att bygga en framtid tillsammans.

“Arbetslösheten i flera europeiska länder är resultatet av ett ekonomiskt system som inte kan skapa arbete, därför att det har satt en idol i centrum som heter pengar”

Med ekonomidokumentet vill Heliga Stolen sprida budskapet att ekonomi och finans ska se till människan och påven säger att det är fel att tänka att pengar gör pengar för att man gör det med arbete. ”Det är arbetet som ger människan värdighet och inte pengar. Arbetslösheten i flera europeiska länder är resultatet av ett ekonomiskt system som inte kan skapa arbete, därför att det har satt en idol i centrum som heter pengar.”

Ormens list med duvans godhet

Påven talar här om att människan inte får låta någon ta hoppet ifrån henne och att han ofta säger det till unga. ”Vi måste vara smarta, för att Herren får oss att förstå att idolerna är smartare än oss, och inbjuder oss att ha ormens list med duvans godhet”.

En sund ekonomi

Påven föreslår en integrerad utveckling genom fördelning av välstånd, införa företag i områden, socialt ansvar, välbefinnande inom företag, lika löner för kvinnor och män, kombination mellan arbete och fritid, respekt för miljön, att erkänna vikten av människan framför maskinen och en rättvis lön.

En sund ekonomi säger påven uppnår man genom att ena ansvar, rättvisa och vinst, värdeproduktion och omfördelning av den, drift och respekt för miljön för att garantera företagets liv över lång tid. Företag måste vara kreativa genom att se till värden som solidaritet, etik, rättvisa, värdighet och hållbarhet.

Lyssna på de fattigas rop

Vad gäller behovet av att vi lyssnar på de fattigas rop talar påven om att det “inte finns en fredlig framtid med mindre än mottagande av olikhet, solidaritet och att se mänskligheten som en enda familj”. Det “vore ett klart tecken för en värld och en kyrka att försöka vara öppen, inkluderande och mottagande – en moderkyrka som omfamnar alla på den delade gemensamma resan”.

Med tanke på migrationsfrågan säger påven: “Herren lovar vila och befrielse för alla de förtryckta i världen, men han behöver oss att effektivt uppfylla sitt löfte. Han behöver våra ögon för att se bröderna och systrarnas behov. Han behöver våra händer för att hjälpa till. Han behöver vår röst för att anmäla orättvisorna … Framför allt behöver Herren vårt hjärta för att visa Guds barmhärtighet för de sista, förkastade, övergivna och marginaliserade.”

Ta emot, skydda, främja och integrera

Vad gäller migranterna säger påven vidare att “det är nödvändigt att migranterna är respektfulla för den kultur och de lagar som värdlandet har, för att gemensamt gå mot integration och övervinna all rädsla och oro”. Påven säger att vi måste se upp med illegal trafficking och vara medvetna om att mottagande inte är lätt. Han påminner om de fyra milstolparna i sitt budskap till Världsfredsdagen “Ta emot, skydda, främja och integrera”.

Medlidande, långsiktighet och mod

Påven avslutar intervjun med orden: “Det är viktigt att våra projekt och förslag inspireras av medlidande, långsiktighet och mod, för att ta varje tillfälle att gå framåt i fredsbyggande. Endast på det sättet överlämnas inte den nödvändiga realismen i den internationella politiken till ointresse och en globalisering av likgiltighet."

 

 

07 september 2018, 07:42