Sök

Vatican News
Dokumentet Oeconomicae et pecuniariae quaestiones presenteras Dokumentet Oeconomicae et pecuniariae quaestiones presenteras 

Vatikandokument: Pengar ska tjäna, inte styra

Troskongregationen och Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling har med påven Franciskus godkännande gett ut ett nytt dokument med titeln Oeconomicae et pecuniariae quaestiones som samlar aspekter för moralisk urskiljning vad gäller några sidor av det nuvarande ekonomiska och finansiella systemet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det handlar om ekonomiska och finansiella frågor som är realistiska och integrerande på vägen mot människans välfärd och som har en kombination av teknisk kunskap och mänsklig visdom som moralisk grund.

Dokumentet presenterades av kardinal Turkson och msgr. Ladaria

Dokumentet Oeconomicae et pecuniariae quaestiones presenterades i Heliga Stolens pressrum av kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt för Avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och msgr Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefekt för Troskongregationen. Vid presskonferensen deltog även ekonomerna Lorenzo Caprio, professor i företagsekonomi vid det katolska univeritetet och Leonardo Becchetti, docent i politisk ekonomi vid Roms universitet Tor Vergata. Becchetti sa att det ekonomiska systemet i slutändan följer de konsumerande och sparande medborgarnas val och att konsumenterna borde stödja företag som ligger i framkant vad gäller att skapa hållbara värden.

“Oeconomicae et pecuniariae quaestiones samlar aspekter för moralisk urskiljning vad gäller det nuvarande ekonomiska och finansiella systemet”

Kärleken för det integrerande goda är nyckeln till utveckling

Med hänvisning till påven Franciskus encyklika Laudato si' (Lovad vare du, Veritas förlag) understryker man i dokumentet att kärleken för samhället och engagemanget för det gemensamma bästa är en framstående form av välgörenhet, som inte bara gäller relationerna mellan individer, utan också i makro-relationer, i sociala, ekonomiska och politiska relationer. Nyckeln till en sann utveckling är kärleken för det integrerande goda, som är oskiljaktigt från kärleken för sanningen. För att främja en sådan utveckling är moralisk urskiljning avgörande. Kyrkan ser som en av sina främsta uppgifter att med säker ödmjukhet påminna alla om vissa tydliga moraliska principer.

Världen styrs av föråldrade kriterier

Den senaste finanskrisen – understryker man – skulle ha kunnat vara ett tillfälle för att utveckla en ny ekonomi som var mer uppmärksam på moraliska principer och för ett nytt regelverk för finansiell verksamhet och neutralisera rovgiriga och spekulativa aspekter och förbättra den reala ekonomin. Trots ansträngningar på olika nivå har de inte lett till en förändring av de föråldrade kriterier som fortsätter att styra i världen.

Spekulationer kan förvärra den ekonomiska situationen i hela länder

Ett oacceptabelt fenomen är att in vinstintresse använda dominans på den allmänna välfärdens bekostnad. Spekulationer som orsakar artificiella prissänkningar av aktier kan påverka eller förvärra den ekonomiska situationen i hela länder.

Ekonomi och slit och släng-kultur

I dokumentet tar man även upp det som påven Franciskus kallar slit och släng-kulturen: “En sann välfärd för vår planets män och kvinnor står på spel” då marginalerna blir mindre och de riskerar att uteslutas från framstegen, som endast ett fåtal får del av.

“En sann välfärd för vår planets män och kvinnor står på spel”

Egoism är ett högt pris att betala för alla

Därför måste vi vidga vyerna i sinnet och hjärtat, för att egoismen är ett alltför högt pris att betala för alla. Man understryker i dokumentet att: ”Pengar ska tjäna och inte styra”.

Nya ekonomiska former

Kompetenta och ansvariga ekonomer är alltså kallade att ta fram nya former av ekonomi och finanssystem, där praxis och regler ser till framsteg av det allmänna bästa och respekterar mänsklig värdighet och i spåren av kyrkans sociallära. Det är nödvändigt att moraliskt reflektera över då mäklararvoden frångår adekvata antropologiska och moraliska grundvalar och skapar tydliga orättvisor och globala systemiska kriser.

I sökandet efter det gemensamma bästa

Vi läser i dokumentet att för att omforma dagens ekonomiska och finansiella system kan vi alla göra mycket: Många föreningar från civilsamhället representerar i detta avseende ett samvete och socialt ansvar. Idag mer än någonsin är vi alla kallade att som väktare vaka över ett gott liv och vara tolkar för en ny social roll, som bygger på vårt engagemang i sökandet efter det allmänna bästa och som grundas på fasta solidaritets- och subsidiaritetsprinciper.

“Kompetenta och ansvariga ekonomer är alltså kallade att ta fram nya former av ekonomi och finanssystem”

 

18 maj 2018, 10:26