Sök

Påvens hälsningar inför sin resa till Baltikum

I ett videobudskap inför sin apostoliska resa till de baltiska länderna sänder påven Franciskus varma hälsningar till folken i Estland, Lettland och Litauen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sänder i en video sina hälsningar till de baltiska länderna inför sin apostoliska resa 22-25 september till Litauen, Lettland och Estland.

“Även om jag kommer som den katolska kyrkans herde skulle jag vilja omfamna alla och erbjuda ett budskap av fred, god vilja och framtidshopp”

Påven säger: "Även om jag kommer som den katolska kyrkans herde skulle jag vilja omfamna alla och erbjuda ett budskap av fred, god vilja och framtidshopp" och noterar att hans besök i länderna sammanfaller med 100-årsminnet sedan länderna blev självständiga och att han ämnar ära alla dem som har uppoffrat sig för att uppnå dagens frihet.

Arbeta för ett bättre samhälle

“Frihet är, som vi vet, en skatt som ständigt måste bevaras och överlämnas som ett värdefullt arv till de nya generationerna”. Påven inbjuder folken i de baltiska länderna att arbeta för ett bättre samhälle: “I tider av mörker, våld och förföljelse är frihetens flamma inte släckt, utan inspirerar till hoppet på en framtid där varje persons Gudagivna värdighet respekteras och var och en av oss känner oss kallade att samarbeta för att bygga upp ett rättvist och broderligt samhälle”.

Solidaritet och tjänst 

Påven poängterar att solidaritet och tjänst är viktigare nu än någonsin tidigare. ”Jag hoppas att mitt besök blir ett källa till uppmuntran för alla de folk av god vilja som, inspirerade av det djupaste andliga och kulturella värden som har ärvts från förr, arbetar fredligt för att lindra lidandet hos våra bröder och systrar i nöd och främjar enhet och harmoni på samhällets alla nivåer”.

Slutligen tackar påven Franciskus alla de som outtröttligt förbereder hans apostoliska resa i länderna: “Jag försäkrar er alla min närhet i bönen och sänder mina välsignelser” och som alltid ber påven även om böner för honom och avslutar: ”Gud välsigne er!”

 

21 september 2018, 07:57