Sök

Siauliai Siauliai  

Program för påvens resa till Baltikum

Programmet till påven Franciskus apostoliska resa till Litauen, Lettland och Estland mellan den 22-25 september uppdateras och tar form.

Charlotta Smeds - vatikanstaten

Under de fyra dagarna kommer påvens olika etapper att fokusera på ungdomar, ekumenik, gudsvigda och välgörenhet. I programmet läser vi att påven samma dag som han anländer till Vilnius i Lettland, kommer att ha ett möte med landets ungdomar.

Litauen i hoppets tecken

Dagen därpå, på söndagen, firar påven en utomhusmässa med efterföljande Angelusbön i staden Kaunas, för att senare på eftermiddagen möta ländernas präster, gudsvigda och seminarister. Dagen avslutas med att påven besöker museet för ockupationen och frihetskampen, där påven kommer att be en bön. Mottot för dagarna i Litauen är "Jesus Kristus, vårt hopp". Av landets befolkning är 22 % katoliker. 

Lettland med marianskt tema

På måndagen fortsätter påven till Lettlands huvudstad Riga där han firar en mässa i landets Mariasanktuarium, Guds Moder av Aglona, efter att på eftermiddagen ha haft ett ekumeniskt möte i Riga Doms. Mottot till besöket i Lettland har det marianska temat ”Visa dig som moder”. 77 % av landets befolkning är katoliker. 

Estland - "vakna, mitt hjärta"

Tisdagen tillbringar påven i Estlands huvudstad, Tallin där han talar vid ett ekumeniskt ungdomsmöte. På eftermiddagen möter påven katolska välgörenhetsorganisationer i katedralen tillägnad Petrus och Paulus, och efter det följer en utomhusmässa. Besöket i Estland har som motto ”Vakna, mitt hjärta”, vilket är de först orden i en älskad folksång av den estniske tonsättaren Cyrillus Kreek. I Estland räknar kyrkan endast 5000 medlemmar. 

Varje land påven besöker har även protokollets sedvanliga besök i presidentpalatset och möte med ländernas civila myndigheter och diplomatiska kår.

100-årsjubileum

Presidenterna och de katolska biskoparna i Baltikums länder har bjudit in påven av anledning att det är 100 år sedan staterna grundades. I februari år 1918 grundades Estland och Lettland, efter självständigheten från Ryssland. Samma år i november följde Lettland. Det är det andra påvebesöket i Baltikum. Mellan den 4-10 september 1993 besökte Johannes Paulus II Estland, Lettland och Litauen. 

 

 

04 september 2018, 14:41