Sök

Påvens mässa i Phoenix Park - Vi ber om förlåtelse för övergrepp

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påvens näst sista etapp under den korta men intensiva apostoliska resan till Irland var en utomhusmässa i Phoenix Park i Dublin. Samma plats där Johannes Paulus II firade mässa under sitt besök 1979.

Fokus på övergreppsskandaler

Påven reste till Irland i samband med Familjernas IX:e Världsmöte, men familjen har under dagarna fått lämna plats för fokus på övergreppsskandaler, både de som kyrkan i Irland tidigare har lidit av, och de senaste dagarnas nya rapporter.

Efter att ha talat om det vid varje framförande Irland, och särskilt tidigare på söndagen i Knock, gjorde påven ett oväntat inslag under syndabekännelsen i början av mässan i Phoenix Park.

"Vi ber om förlåtelse för de sexuella övergreppen, liksom makt och samvetsövergrepp i Irland, av medlemmar på ansvarspositioner i kyrkan". Överraskande berättade påven att han hade mött åtta offer för övergrepp, och sa att han hoppas att Herren bevarar och främjar detta tillstånd av skam, så att dessa saker aldrig händer igen och att rättvisa skipas.

Förlåt för uteblivet medlidande

Påven Franciskus bad om förlåtelse för övergreppen, för alla de fall av utnyttjande av arbetskraft som minderåriga tvingades till, förlåtelse för alla de tillfällen då kyrkan inte har visat övergreppsoffren medlidande, eller har uteblivit att söka rättvisa och sanning, med konkreta handlingar.

"Vi ber om förlåtelse för de medlemmar av hierarkin som inte har tagit hand om denna smärtsamma situation och som förblev tysta. Vi ber om förlåtelse.

Mödrarnas smärta

I sin bön om förlåtelse nämnde påven även de mödrar vars barn orättvist togs ifrån dem:

"Vi ber om förlåtelse för de barn som togs från sina mödrar, och för alla de gånger som de ensamstående mödrarna som har letat efter sina barn blev tillsagda att det var en dödssynd att leta efter sina barn. Samma sak sa man till barnen som letade efter sina mödrar. Det är inte en dödssynd. Det är fjärde Guds bud. Om detta ber vi om förlåtelse.”

Möte med övergreppsoffer

På lördagsförmiddagen mötte påven Franciskus 8 offer för övergrepp av olika slag. Sju av de åtta valde att låta gå ut med sina namn: Marie Collins; fader Patrick McCafferty, fader Joe McDonald; Damian O'Farrell; Paul Jude Redmond; Clodagh Malone och Bernadette Fahy. En överlevande, offer för fader Tony Walsh föredrog att förbli anonym. 

26 augusti 2018, 14:50