Sök

Påven vid Angelus Påven vid Angelus 

Påven vid Angelus: Den enda definitionen på Jesus är Guds son

På dagen då Rom och den universella kyrkan firar sina skyddshelgon Petrus och Paulus påminde påven Franciskus om bildandet av kristen identitet

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

En stor rättvisans och kärlekens profet, en vis mästare i livet, revolutionär, drömmare av Guds dröm - påven Franciskus förklarade i sin reflektion vid Angelus på Petrus och Paulus högtid fredagen 29 juni hur man genom sekler i världen har definierat Jesus, men att Petrus definition är den ”enda och tydliga”:

Jesus är Guds son: för att han lever ständigt i Honom precis som hans Fader är ständigt levande. Det är denna nyhet som nåden tänder i hjärtat hos den som öppnar sig för Jesu mysterium; den matematiska säkerheten, men ännu mer inre och starkare, att ha mött livets källa, det förkroppsligade livet självt, som är synligt och konkret bland oss.

Petrus sanning

Påven talade om de två frågorna som Jesus ställer till lärjungarna om sin identitet: «Vem säger människorna att jag är?» och «Och ni, vem säger ni att jag är?»:

Med dessa två frågor verkar det som Jesus säger att det är en sak att följa den gängse åsikten och en annan att möta Honom och öppna sig för hans mysterium, för att där finns sanningen. Petrus, och kyrkan tillsammans med honom förr, nu och för alltid, svarar sanningen: «Du är Messias, den levande Gudens son».

Första gången Jesus uttalar ordet kyrka

Påven förklarade att även Jesu ord är fullt av ljus: «du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka»:

Det är första gången som Jesus uttalar ordet ”kyrka” och han uttrycker det med hela sin kärlek till den genom att kalla den ”min kyrka”. Det är det nya förbundet som inte längre baseras på börd eller lag, utan på tron på Honom, Jesus, Guds ansikte.

Hälsning till de ny kardinalerna och ärkebiskoparna

Efter att ha läst en bön av den salige Paulus VI och bett för att Herren, genom Marias förböner, “låter kyrkan i Rom och hela världen alltid vara trogen evangeliet” hälsade påven Franciskus särskilt till de nya kardinalerna som utnämndes vid koncistoriet 28 juni och de metropolitiska ärkebiskoparna vars pallium han välsignade samma morgon 29 juni. Påven önskade dem ”att alltid utföra sin tjänst för evangeliet och kyrkan med entusiasm och generositet”. Påven sände ut en hälsning till delegationen från det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, som hade kommit till Rom för att fira Roms kyrkas skyddshelgon och även till Roms troende och volontärer som hade smyckat Petersplatsen med blommor dagen till ära.


 

30 juni 2018, 09:19