Sök

Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus 

Påven under Angelus "Se upp för viljan att förstöra andras rykte"

När påven Franciskus på söndagen talade till de troende från sitt fönster i det Apostoliska palatset fokuserade han sin reflektion på dagens evangelium ur Markus 3:e kapitel i vilket de skriftlärda skickas från Jerusalem till Galileen, för att försöka diskreditera Jesus i folkets ögon, i viljan att sänka hans auktoritet.

Charlotta Smeds - Vatikansaten 

De skriftlärda kom denna gång med en exakt och fruktansvärd anklagelse, sa påven och citerade evangeliet: ”de sade att Jesus var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna.” (Mark 3,22) Med andra ord sa de att Jesus var demonisk.

Förneka Guds kärlek största synden

Faktum är att Jesus helade många sjuka människor och de vill få folket att tro att han inte gjorde det med Guds Ande utan med den ondes kraft. Jesus reagerar med starka och tydliga ord, han tolererar inte detta, eftersom de skriftlärda, kanske utan att inse det, faller i den största synden: de förnekar och hädar mot Guds kärlek som är närvarande och aktiv i Jesus. Och hädelsen, synden mot den Helige Anden, är den enda oförlåtliga synden säger Jesus, för den utgår från ett hjärta som är stängt för Guds barmhärtighet som verkar i Jesus.

Bikta dig genast om du avundas andras goda verk

Påven sa att det här avsnittet i evangeliet innehåller en varning för oss alla: ”Faktum är att en stark avund för en annans och goda verk kan leda till att man anklagar dem falskt.”

Påven kallade det ett dödligt gift - ondskan i att medvetet försöka förstöra den andres goda rykte. Må Gud frälsa oss från denna hemska frestelse! Om vi gör en samvetsrannsakan och inser att detta dåliga gräs gror inom oss, måste vi genast gå till bikt, innan det obotligt utvecklar sig med dess onda effekt. Var försiktiga för denna attityd förstör familjer, vänskap, församlingar och kommuniteter.

Tron på Jesus gör oss till syskon

Sedan talade påven om den andra delen av dagens evangelium, som när man säger till honom ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.” (Mark 3, 32-34)

Jesus har bildat en ny familj, sa påven som inte längre bygger på naturliga band, utan på tron på honom, på hans kärlek som välkomnar oss och förenar oss i den Helige Ande. Alla som accepterar Jesu ord är Guds barn och syskon sinsemellan.

Jesu familj eller djävulens familj

”Att välkomna Jesu ord gör oss till syskon och medlemmar i Jesu familj. Att tala illa om andra och förstöra deras rykte, gör oss till medlemmar i djävulens familj.”

Jesu svar är inte en brist på respekt för sin mor och sin familj. Faktum är att för Maria ä det den största bekräftelsen, då hon är den perfekta lärjungen som lydde Guds vilja i allt. Må hon hjälpa oss att alltid leva i gemenskap med Jesus, och erkänna den Helige Andens verk, i honom och i kyrkan som ger världen nytt liv.

11 juni 2018, 17:33