Sök

Påven: Ekumenisk dialog är motsatsen till proselytism

Påven Franciskus återvände till Rom och Vatikanen efter en dag med fullt program i Genève. Detta var påvens 23:dje apostoliska resa som har kallats för en ekumenisk pilgrimsfärd eftersom den skedde i samband med 70-årsfirandet av Kyrkornas världsråd, som Påvliga rådet för kristen enhet har mycket god kontakt med. Pilgrimsresans ledord har varit vandra, be och arbeta tillsammans för att inbjuda alla kristna att vandra tillsammans mot enhet. Under flygresan från Genève till Rom talade påven sedvanligt med journalisterna och talade om immigration, dialog och ekumenik.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven berättade att han talade med ledarna för Kyrkornas världsråd under deras gemensamma lunch talade om att proselytism är ett ord som borde tas bort från ordboken - för att den kristna tron inte handlar om detta utan om dialog.

Oron för ungdomarna

Påven berättade för journalisterna att dagen präglades av personliga möten med allt från förbundspresidenten till de ansvariga för de kristna kyrkorna och att han talade med alla främst om oron för ungdomarna.

Interkonfessionella äktenskap, försiktigt framåt

Mikrofonerna gick till nyhetsjournalister som bad påven tala om frågan som Tysklands biskopskonferens har tagit upp vad gäller interkonfessionella äktenskap, äktenskap mellan en katolik och en protestant. Påven sa att han ser över olika sidor och att denna fråga kräver ett fördjupat arbete för att finna den bästa lösningen och kräver alltså tid.

“Man inte ska lösa konflikter som Kain, utan genom förhandling, dialog och medling”

Regeringar ska ta hand om immigrationsfrågorna

Påven fick frågor om immigrationen och han svarade: Enligt mig måste man följa orden ta emot, medfölja, integrera och ordna det för dem som flyr från hunger och krig efter varje lands möjligheter. Påven sa att han är förfärad över nyheterna från det som kallas fängelse för människohandlare – outsäglig grymhet som skördar offer främst bland kvinnor och barn. Han sa att regeringar måste komma överens för att på kort sikt ta hand om de akuta problemen och på lång sikt på politiskt plan förstå vad som leder till migrationsfenomenet. Problemet med krig är svårt att lösa, liksom kristen förföljelse sa påven, men att hunger däremot går att lösa om man inom det internationella samfundet tillsammans höjer sina röster. Påven sa att Italien och Grekland är mycket generösa länder vad gäller hjälp till migranter och att han även uppskattar Turkiet, Libanon och Spaniens insatser. Vad gäller immigraitonen i USA upprepade påven bestämt: ”Jag stödjer biskoparna i detta land”.

Med dialog och inte som Kain

En journalist frågade påven om läran om rättfärdiga krig och om katolska kyrkan sällar sig till de protestantiska kyrkornas linje att vara fredskyrkor. Påven talade om att det han kallar ett världskrig i delar som idag råder och som leder till en kris av mänskliga rättigheter. Han kritiserade faktumet att alltför mycket pengar går till vapen och uppmanade till att man inte ska lösa konflikter som Kain, utan genom förhandling, dialog och medling. Påven fördömde all slags fundamentalism och citerade en protestantisk prästs ord att bestämt säga att den första mänskliga rättigheten är rätten till hoppet.

“Proselytism är ett ord som borde tas bort från ordboken”

22 juni 2018, 08:05