Sök

Påven under Regina Coeli "Vi måste alltid välkomna ofödda barn"

Under söndagens Regina Coeli talade påven Franciskus om vad kärlek är. Vad det är att älska? Han utgick från dagens läsning ur Johannesevangeliets 15:e kapitel i vilket Jesus säger: "Bli kvar i min kärlek" (Joh 15: 9).

Charlotta Smeds - vatikanstaten 

"Tacksamma måste vi ta emot denna kärlek och bli kvar i den, och inte låta vår själviskhet och synd skilja oss från den. Detta är krävande men inte omöjligt”, sa påven.

Kärlek är inte en känsla

Påven började med att reda ut vad Krist kärlek är, eller vad den inte är:

”Kristi kärlek inte är en ytlig känsla, nej, det rör sig om en grundläggande inställning i hjärtat, som visar sig i sättet att leva…  Kärlek är handling. Den förverkligas i vardagen, i attityder, i handlingar; annars är det bara något illusoriskt. Ord, ord, ord: det är inte kärlek. Kärleken är konkret, och konstant, varje dag. Jesus ber oss att hålla hans bud, som sammanfattas i detta: "att älska varandra som jag har älskat er" (v. 12).

”Om vi är förenade med Jesus når hans kärlek de andra som dras till honom, till hans vänskap.”

Älska livet, särskilt det svagaste

”Kärleken får därför inte bara visa sig i exceptionella stunder”, förklarade påven vidare. "Den måste uppnå en konstans i vår existens. Vi måste varje dag skydda och med kärlek vårda t ex de äldre som en dyrbar skatt; de sjuka, även om de är i livets sista skede; vi måste alltid välkomna de ofödda barnen. Livet måste alltid skyddas och älskas från befruktning till dess naturliga slut. Detta är kärlek."

“Livet måste alltid skyddas och älskas från befruktning till dess naturliga slut. Detta är kärlek”

Vi är älskade av Gud i Jesus Kristus, som ber oss att älska varandra som han älskar oss. Men det kan vi inte göra om vi håller vårt hjärta för oss själva. I Eukaristin som vi kallas att delta i varje söndag, formas Kristi hjärta i oss. Må Jungfru Maria hjälpa oss att förbli i Jesu kärlek och älska alla, särskilt de svagaste.”

07 maj 2018, 15:04