Sök

Påven under Regina Coeli Påven under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli "Bli kvar i Jesus som grenar till vinstocken"

När påven Franciskus bad Regina Coeli på den 5:e påsksöndagen tillsammans med de troende på Petersplatsen talade han till dem om modet att gå ut ur sig själv och bli kvar i Jesus.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”Bli kvar i mig så blir jag kvar i er” (Joh 15) säger Jesus i dagens evangelium - det påminde påven Franciskus under söndagens reflektion 

Modet att gå ut ur sig själv

Att bli kvar i Herren är att ha modet att gå ut ur oss själva, lämna våra bekvämligheter, våra begränsade och skyddade utrymmen, att svänga ut på det öppna havet för andras behov och för att ge vårt kristna vittnesbörd till världen. Modet att gå ut ur sig själva och gå in i andras behov kommer från tron på den uppståndne Herren och ur säkerheten att hans Helige Ande följer vår historia.”

Älska oberoende konsekvenserna

Faktum är att en av de mest mogna resultaten av en gemenskap med Kristus är att kärleksfullt engagera sig för sin nästa, att älska sin nästa med självförnekelse, oberoende konsekvenserna, så som Jesus älskade oss. Dynamiken i den troendes kärlek är inte resultatet av strategier, den härrör inte från yttre krafter, från sociala eller ideologiska frågor, utan föds i mötet med Jesus och att välja att bli kvar i Jesus. Han är vinstocken för oss som ger oss livskraften, han ger oss livet för att vi ska ge samhället ett annat sätt att leva, och sätta den sista främst.

Alla är kallade till helighet

När man är kvar i Herren, som grenarna är förenade med vinstocken, och sinsemellan, kan man sprida nytt liv, den barmhärtighet, rättvisa och fred, som härrör från Herrens uppståndelse. Det är vad helgonen gjorde, de som levde det kristna livet fullt ut och vittnade om välgörenhet, för att de var sanna grenar av Herrens liv. ”Men för att vara helgon är det inte nödvändigt att vara biskopar, präster eller ordensfolk. Alla av oss, alla är kallade till helighet genom att leva med kärlek och vittna i sitt dagliga liv"(ibid., Gaudete et Exsultate, n. 14). Varje aktivitet - arbete och vila, familj och samhällsliv, politiskt, kulturellt och ekonomiskt ansvar - varje aktivitet, både små och stora handlingar, är ett tillfälle att leva dopet förenade med Jesus i kärlek och tjänst till sin nästa, i evangelisk helighet.

Maria, lär oss bli kvar i Jesus

I slutet av sin Regina Coeli bad påven Jungfru Maria, helgonens drottning och förebild på fullkomlig enhet med sin gudomliga Son hjälpa oss. Lär oss att bli kvar i Jesus, som vinstockens grenar, och att vi aldrig skiljs från hans kärlek. Inget kan vi utan Honom, för vårt liv är den levande Kristus, närvarande i kyrkan och i världen.

30 april 2018, 18:06