Sök

Påven Franciskus i Nomadelfia Påven Franciskus i Nomadelfia  

Påven i Nomadelfia - en storfamilj i evangelisk enkelhet

Nomadelfia var påven Franciskus första etapp på torsdagen då han gjorde en kort apostolisk resa i Italien. Nomadelfia är en kommunitet som sedan dess start 1947 verkar på en plats i Maremma, strax norr om Grosseto, med samma namn.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Kommuniteten grundades av den italienska prästen don Zeno Saltini, år 1947, strax efter Andra Världskriget, som ”Piccoli Apostoli”, med tanken att gifta par skulle ta emot föräldralösa barn som sina. Kommuniteten tog senare namnet Nomadelfia.

Påven, som reste till Nomadelfia i helikopter, landade strax efter 8 på morgonen och möttes av "den familjära värmen som präglar kommuniteten". Han inledde besöket med att be vid grundarens grav. Don Zeno avled 1981. Påven lämnade en sten på graven, med sitt namn på, bredvid alla de andra stenarna som Nomadelfi kommunitetens medlemmar har lämnat.

Uppmuntra deras livsstil

Efter det hade påven ett privat möte utan kameror med några familjegrupper, för att sedan tala till hela kommuniteten. Påven sa att han hade beslut att besöka dem för att uttrycka sin uppmuntran över deras arbete i don Zenos fotspår: Nomadelfia är en profetisk verklighet som vill visa på en ny civilisation - på evangeliet som en form för ett gott och vackert liv.

Påven Franciskus beskrev hur don Zenos uppväxt på landet hade präglat hans verk. ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”, brukade han älska att upprepa medveten om de svårigheter som han skulle möta konkret i vardagen.

Familjer i samverkan

Nomadelfia bygger på en lag, broderskap, och don Zeno ville att gemenskapens liv skulle finna sin modell i Apostlagärningarna. Påven uppmanade medlemmarna att fortsätta ha det som livsstil, med hjälp av den Helige Andes kraft.

Från första början fokuserade kommuniteten på att ta emot föräldralösa eller på annat vis utsatta barn. Nomadelfia utvecklade ett nätverk av familjer som samverkar och ser sitt band i släktskapet med Jesus. Dessa särskilda blodsband ska vara synliga i de ömsesidiga relationerna.

Profetiska val i en fientlig tid

Påven lyfte även fram ett annat, som han kallade, profetiskt tecken i Nomadelfia. Den är kärleksfulla omsorgen för de äldre, som, även när de inte är vid god hälsa, får stanna kvar i familjen, med hjälp av hela gemenskapen. Fortsätt på denna väg!, sa påven. Don Zeno ville han en enkel struktur. I en värld som ibland är fientlig mot de ideal som Kristus predikar, tvekar ni inte att svara genom att vara glada och fridfulla vittnen, inspirerade av evangeliet.

Efter mötet med Nomadelfia reste påven Franciskus vidare till Focolarerörelsen i Loppiano. Han tog avsked av vad han sa ”en stor familj med evangeliets rena smak”.

Photogallery

Påvens besök i Normadelfia
10 maj 2018, 10:29