Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Påven reser till Nomadelfia och Loppiano på torsdagen

I morgon gör påven Franciskus en kort resa till två mål i Toscana: Nomadelfia och Loppiano. De här två platserna har den gemensamma nämnaren lekmannarörelser.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I Nomadelfia strax norr om Grosseto grundade den italienska prästen don Zeno Saltini år 1947 en kommunitet ”Piccoli Apostoli”, med tanken att gifta par skulle ta emot föräldralösa barn som sina. Kommuniteten tog senare namnet Nomadelfia.

Programmet i Nomadelfia är kort. Inledningsvis besöker påven Franciskus Don Zenos grav. Efter det besöker han en familjegrupp helt privat utan kameror, och slutligen talar han med hela by befolkningen. Man räknar att 4000 personer väntar på att ta emot påven i Nomadelfia.

Leva evangeliets broderskap

För biskopen i Grosseto, msgr. Rodolfo Cetoloni är det vackert och viktigt att påven kommer till Nomadelfia några veckor efter hans skrift ”Gaudete et Exultate” om allas kallelse till helighet i vardagens olika skeden: ”Detta är Nomadelfias kallelse. Att leva i broderskap och evangelisk anda de vardagliga utmaningarna.”

Relationerna mellan påven och kommuniteten har dock alltid varit nära. Påvarna Pius XII, Paulus VI och Benedictus XVI har tagit emot kommuniteten i Vatikanen och Johannes Paulus II besökte Nomadelfia den 21 maj 1989. Även påven Franciskus har redan mött kommuniteten år 2016, då de firade 80-årsjubileum.

Kallade till moderskap

I kommuniteten finns så kallade ”mödrar av kallelse”, ogifta kvinnor som helt engagerar sig för övergivna barn. Det är en av de historiskt och andligt viktiga rollerna i Nomadelfia, eftersom det är tack vare dessa ”mödrar av kallelse" som Nomadelfia kunde ta sina första steg.Alda Benzi, nu 80 år, är ​​en av dem. Hon började som ung kvinna att leva ett icke biologiskt moderskap som ogift, och har hela sitt liv varit öppen för att ta emot inte bara barn, utan även äldre och behövande. Öppen för att älska de utsatta barnen men även deras ofta utsatta mödrar.

Skola för livet

I Nomadelfia finns även en skola som grundades 1968 av Don Zeno för att markera familjens  centrala roll i undervisningen. Den pedagogiska modellen kallas "levande skola" eftersom det riktar sig till "utbildning för att förbereda sig för livet med fokus på människans sanna natur som Gud vill henne och har skapat henne.

Vidare till Focolarerörelsens centrum

Efter besöket i Nomadelfia, fortsätter påven till Loppiano, Focolarerörelsens internationella citadell. 6000 personer väntar på påven tillsammans med deras ordförande Maria Voce.

”Påven kommer att ta upp några frågor som är viktiga för oss: troheten till Chiara Lubich karisma i dagens förändrade villkor: bildandet av ungdomar i en broderskapskultur; bidraget som den modell av samlevnad man lever i Loppiano; och övervinningen av murar, nationalism och fördomar", sa Maria Voce inför påvens ankomst.

2 timmar med påven

Påven anländer med helikopter klockan 10 från Nomadelfia och börjar besöket med en bön i Maria Theotókos sanktuariet. Efter det talar inför den stora kommuniteten och slutligen kommer ungefär trettio personer personligen hälsa på påven. Vistelsen varar omkring 2 timmar.

Att ge ett permanent vittnesbörd om en samexistens som kännetecknas av Jesu bud, 'Älska varandra som jag har älskat er' - med detta mål föddes år 1964 det internationella centret för Focolarerörelsen i Loppiano, cirka tjugo kilometer från Florens.

Invånare från hela världen

För närvarande har citadellet ca 850 invånare: de är män och kvinnor, familjer, unga och barn, präster och ordensfolk från 65 nationer på de fem kontinenterna. Varje år välkomnar staden tusentals besökare från hela världen, med kurser och möten.

1964 började Chiara Lubich låta bygga citadellet på en mark som Vincenzo Folonari hade skänkt henne. Ett år senare, 1965, anlände de första familjerna.

På Focolarerörelsens svenska hemsida läser vi: "Om rörelsens spiritualitet ska sammanfattas i ett enda ord, är det utan tvekan Enheten. Man kan jämföra de tre huvudpunkterna i Focolares spiritualitet med ett mynt: myntets ena sida är enheten, den andra sidan är den korsfäste och övergivne Jesus. Och däremellan – myntets ’tjocklek’ – är hela Evangeliet, Guds ord, som är utgångspunkten för hela rörelsens liv."

09 maj 2018, 16:10