Sök

Nomadelfia: Påven anförtrodde två barn i varsin familjs vård

För första gången i lekmannakommuniteten Nomadelfias historia anförtrodde en påve barn i familjernas vård. Vid påven Franciskus besök i Nomadelfia i Toscana i Italien deltog han i kommunitetens ceremoni. Att ta emot föräldralösa barn handlar för kommuniteten om "en kärlek som inte längre är bunden till biologiskt släktskap utan en övernaturlig kärlek som kommer från Gud".

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Kvinna, här är ditt barn. Barn, här är din mor” – med dessa ord överlämnas föräldralösa barn till kommunitetens familjer eller ”mödrar av kallelse”, ogifta kvinnor som helt engagerar sig för övergivna barn.

Påven Franciskus anförtrodde två barn i varsin familjs vård

Inne i familjehemmets kapell anförtrodde påven Franciskus två barn i varsin familjs vård. Sedan kommuniteten grundades 1947 har traditionen utförts av kardinaler och ärkebiskopar men aldrig tidigare av en påve.

Moderskap


“Varje gång vi tar emot barn – kommuniteten Nomadelfia – är vi kallade att bredda våra horisonter och att inte stänga in oss själva i släktskapets snäva gränser, för att vara mor och far till alla barnen men även till sjuka och äldre. Det är en kärlek som inte längre är bunden till biologiskt släktskap utan en övernaturlig kärlek som kommer från Gud.”

“Det är en kärlek som inte längre är bunden till biologiskt släktskap utan en övernaturlig kärlek som kommer från Gud”

11 maj 2018, 08:51