Sök

Påven Franciskus: "Be rosenkransen varje dag!"

Maj månad, som är tillägnad Jungfru Maria, slutar idag. Liksom varje år kommer man på eftermiddagen att hålla en fackelprocession i Vatikanträdgården från Sankt Stefans kyrka upp på kullen där en kopia av Jungfru Marias grotta i Lourdes är byggd.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Odla er hängivenhet till Jungfru Maria, genom att be rosenkransen varje dag, så att ni likt Guds Moder, tar emot Kristi mysterier i era liv. På så vis blir ni till en kärleksfull gåva till alla.” Det sa påven Franciskus den 9 maj i år när han uppmanade att be rosenkransen särskilt för Syrien.

Påvens vördnad till Jungfru Maria

Påven Franciskus har liksom alla sina föregångare alltid visat sin djupa kärlek till Maria. Han gjorde det omedelbart efter att han blivit valt till påve, när han anförtrodde sitt pontifikat till Maria, Salus Populi Romani i basilikan Santa Maria Maggiore i Rom, men även genom att sprida vördnaden för Maria knutlöserskan*, en novena att be när man behöver hennes hjälp att lösa svåra situationer i livet."

Jungfru Maria, en säker ark i stormen

I de många böner som påven har bett till Maria, till exempel till Jungfru ;Maria, den Obefläckade Avlelsen, vid Spanska trappan, har han betonat att hon hjälper oss alla att övervinna svårigheterna i livet:

"Hur ofta är inte vårt hjärta ett stormigt hav, där vågorna av problemen hopar sig, och orosvindarna inte upphör att blåsa! Maria är den säkra arken mitt i stormen".

Lyssnandets kvinna

Vid slutet av Mariamånaden år 2013 bad påven denna bön på Petersplatsen:

Maria, lyssnandets kvinna, öppna våra öron,
gör så att vi kan lyssna på Din Son Jesus ord bland denna världs tusentals ord,
gör så att vi kan lyssna på verkligheten vi lever i, 
varje person som vi möter och särskilt den som är fattig, behövande och i svårighet. 
Maria, beslutets kvinna, upplys våra sinnen och vårt hjärta,
så att vi ska kunna lyda Din Son Jesus ord utan tveksamhet,
ge oss beslutsamhetens mod att inte låta andra styra vårt liv. 
Maria, handlingarnas kvinna, gör så att våra händer och fötter rör sig snabbt mot de andra,
för att bära fram Din Son Jesus välgörenhet och kärlek,
för att som du bära evangeliets ljus i världen.
Amen.

“Odla er hängivenhet till Jungfru Maria, genom att be rosenkransen varje dag”

*http://sv.radiovaticana.va/news/2018/02/10/maria_knutl%C3%B6serskan_v%C3%B6rdas_h%C3%B6gt_av_p%C3%A5ven/1362624

31 maj 2018, 15:27