Sök

Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta  

Påven: Kyrkan är kvinna och moder som Maria

På måndagen firades den första liturgiska minnesdagen för Mater Ecclesiae - Jungfru Maria Kyrkans Moder. Denna minnesdag instiftades den 3 mars i år genom dekretet med samma namn, ”Mater Ecclesiae”, utfärdat av den påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning. Dagen ska firas varje år måndagen efter Pingstdagen. Påven firade mässan i Sankta Martas kapell i Vatikanen och talade om att en av moderns främsta dygder är ömhet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

När kyrkan förlorar sin identitet som kvinna och moder, blir den som en fruktlös välgörenhetsorganisation, en ungkarlskyrka, sa påven, oförmögen att älska, oförmögen att ge liv. Påvens vilja med denna nya liturgiska minnesdag är just att "främja känslan av Kyrkans moderskap hos kyrkans präster, ordensfolk och lekmän, liksom en äkta vördnad för Jungfru Maria”.

Marias moderskap

I sin predikan, underströk påven hur Maria i evangelierna alltid beskrivs som moder, Jesu moder, och inte fru, eller Josefs änka. Hennes moderskap är kärnan sedan bebådelsen till slutet. Något som de första kyrkofäderna förstod från början, och som genomsyrar hela kyrkan.

Kyrkan är kvinna, en brud och moder. Kyrkofäderna säger vidare att även vår själ är Kristi brud och moder. Ur Maria som är Kyrkans Moder, föds denna kvinnliga dimension i kyrkan. Saknas den förlorar kyrkan sin rätta identitet och blir till en välgörenhetsorganisation eller ett fotbollslag eller något annat, men inte kyrka.

Nej till en ungkarlskyrka

Bara en moderlig kyrka kan ge liv, enligt Guds plan. Han ville födas av en kvinna för att lära oss denna kvinnans väg.

"Det viktiga är att kyrkan är kvinna, att hon har denna attityd som brud och moder. När vi glömmer det blir det en manlig kyrka. Utan denna dimension präglas kyrkan av isolerade ungkarlar, oförmögna att älska och ge liv. Utan kvinnor går inte kyrkan framåt, för kyrkan är kvinna, vars väsen kommer från Maria, för att Jesus ville ha det så.

En moders ömhet

Den dygd som mest utmärker en kvinna, är ömhet, sa påven, den som Maria visar då Jesus föddes, då hon omsorgsfullt lindar honom och lägger honom i krubban. Ömhet och ödmjukhet är egenskaper som stark förknippas med mödrar.

En kyrka som är moder går ömhetens väg, avslutade han. Hon talar kärlekens visa språk: tystnad, medlidande blick, öm omfamning. En själ som tillhör kyrkan, vet att hon är moder och måste gå samma väg och vara en mild person, öm, leende, full av kärlek.

22 maj 2018, 12:24
Läs allt >