Sök

Påven: be rosenkransen varje dag under maj månad för freden i världen

Vid slutet av påven Regina Coeli på söndagen i på Petersplatsen klockan tolv uppmanade påven de troende att be rosenkransen för freden i världen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Han berättade att han själv skulle påbörja maj månad som i kyrkan är särskilt tillägnad Jungfru Maria med att vallfärda till Mariasanktuariet Divino Amore i utkanten av Rom, tisdagen den 1:a maj

Be tillsammans för freden

"Be rosenkransen, be särskilt för fred i Syrien och i hela världen", sade påven, och uppmanade alla till att enas andligt och förlänga rosenkransbönen för freden varje dag under hela maj månad.

Rosenkransen är min favoritbön

Påven Franciskus brukar ofta uppmana till att be rosenkransen och har flera gånger sagt att: "Rosenkransen är den bön som har följt mig under hela mitt liv, det är även de enkla människornas bön och helgonens bön…..det är min favoritbön”

Han har förklarat att rosenkransen "är en syntes av den gudomliga barmhärtigheten": "I rosenkransens mysterier, begrundar vi, med Maria, Jesu liv som utstrålar Faderns barmhärtighet. Låt oss glädja oss i hans kärlek och förlåtelse, välkomna honom i främlingar och de fattiga, och låt oss leva varje dag i hans evangelium".

Guds Moder är alltid nära sina barn

Påven Franciskus ger alla han möter en rosenkrans. ”Guds Moder är alltid nära sina barn, är redo att hjälpa oss när vi ber henne skydda oss. Hon låter inte vänta på sig. Hon är Vår Fru av beredskapen, alltid redo att tjäna.”

Denna enkla och djupa bön föddes i dominikankloster på 1200-talet och har alltid förespråkats av påvarna.

30 april 2018, 12:43