Sök

Påven Franciskus skrattar Påven Franciskus skrattar 

Humor och helighet enligt påven Franciskus

Den apostoliska uppmaningen Gaudete et exsultate tar även upp temat humor som påven Franciskus säger är en nåd att be om varje dag.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Helgonet kan leva i glädje och med humor” skriver påven i Gaudete et exsultate. Påven påminner om att den kristna ”lyser upp andra med en positiv och mycket hoppfull anda utan att mista verkligheten” för att tron är ”glädje i den heliga anden” (Rom 14:17)

Dåligt humör är inte tecken på helighet

“Vanligtvis – skriver påven – följs kristen glädje av en humorkänsla som är så uppenbar till exempel i sankt Thomas More, sankt Vincent de Paul och sankt Filippo Neri. Dåligt humör är inte ett tecken på helighet: ”Undvik allt som pinar ditt hjärta” (Pred 11:10). Det är så väldigt mycket som vi får av Herren ”som rikligt skänker oss allt vi behöver” (1 Tim 6:17). Sorg är ibland knutet till brist på tacksamhet och att vara så stängd i sig själv så att man inte kan se Guds gåvor.”

“Helgonet kan leva i glädje och med humor, skriver påven i Gaudete et exsultate.”

Sankt Thomas Mores bön för gott humör

Påven rekommenderar särskilt att be sankt Thomas Mores bön: Ge mig Herre en god matsmältning och något att smälta. Ge mig en frisk kropp med gott humör som behövs för detta. Ge mig Herre en helig själ som vet att värdera det som är gott och rent och inte vara rädd för synden utan snarare hitta sätt att rätta till det på. Ge mig en själ som inte vet vad det är att vara uttråkad, muttra, sucka och klaga och inte tillåter mig att inte gnälla för mycket åt det så besvärliga som som kallas ”jag”.  Ge mig humor Herre. Ge mig nåden att förstå skämten, för att ha ett lite gladare liv och att kunna dela med mig av dem till andra.

Gå ut ur vårt skal för att upptäcka glädjen

“Om vi låter Herren få oss att gå ut ur vårt skal och ändra på våra liv – skriver påven – så kan vi förverkliga det som Paulus ber om: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er (Fil 4,4)”. “det finns tunga stunder, korsets stunder – understryker påven – men inget kan förstöra den övernaturliga glädjen som anpassar sig och omvandlas och blir ljus som föds av den personliga säkerheten att vara oändligt älskad. Det är denna inre säkerhet, ett lugn som är fyllt av hopp som ger en andlig tillfredställelse som är obegriplig för värdsliga synsätt.”

Gud vill det positiva, inte det komplicerade

Påven Franciskus påminner om ett av sina favoritcitat ur Jesus Syraks vishet om Guds kärlek som inbjuder oss: Mitt barn, unna dig allt gott du kan … Neka dig inte en glad dag … (Syr 14:11-16). Herren vill att vi ska vara positiva, tacksamma och inte komplicerade: ”På lyckans dag skall du vara lycklig” (Pred 7:14-29). Man behöver vara flexibel i varje situation och göra som Paulus: “Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har”. (Fil 4:11). Och som helige Franciskus av Assisi levde: han kunde gripas av tacksamhet inför en bit hårt bröd eller lyckligt prisa Gud endast för brisen som smekte hans ansikte”.

“Påven Franciskus påminner om ett av sina favoritcitat ur Jesus Syraks vishet: Neka dig inte en glad dag”

En glädje som föds ur broderskap

Påven talar inte om konsumtionens eller individualismens glädje, som är så vanlig i vår värld. Konsumtion tynger bara hjärtat och ger tillfälligt nöje, och inte glädje. Den handlar i stället om glädjen som man upplever i gemenskap och när man delar för att “Det är saligare att ge än att få” (Apo 20:35) och ”Gud älskar en glad givare” (2 Kor 9:7). Kärleken till brodern fördubblar vår förmåga att glädjas eftersom det gör oss glada att andra har det bra.

Be om nåden att ha humor

“Humor är en nåd som jag ber om varje dag” sa påven november 2016 under en tv-intervju med TV2000 och InBlu Radio, för att “humorn lyfter upp dig och får dig att se livets tillfällighet och ta saker i en frälst själs anda. Det är ett mänskligt beteende men det står närmare Guds nåd”. ”Jag – berättade påven – har känt en präst, en stor kyrkoherde, för att nämna en, som hade stor humor och gjorde mycket gott även genom den, för att han gjorde allt relativt. … Man sa om honom att han kunde skratta åt andra, åt sig själv och även åt sin egen skugga.”

“Humor är en nåd som jag ber om varje dag”

Benedictus XVI och änglarna som flyger för att de tar lätt på saker

Slutligen minns vi även påven emeritus Benedictus XVI då han i en intervju 5 augusti 2006 för tre tyska TV-kanaler och Vatikanradion talade om humor och att “även kunna se en rolig och glad sida av livet och inte ta allt på ett så tragiskt sätt”. Detta – underströk han – såg han som mycket viktigt även för sitt ministerium. Benedictus XVI citerade vid detta tillfälle den engelska författaren Gilbert K. Chesterton som i en mening förklarade att änglarna kan flyga “för att de tar det lätt”. ”Därför att de inte tar det för allvarligt” la Benedictus XVI till och avslutade: ”Och vi kanske skulle kunna flyga lite mer om vi inte tog oss på så stort allvar”.

“Benedictus XVI: Vi kanske skulle kunna flyga lite mer om vi inte tog oss på så stort allvar”

10 april 2018, 11:08