Beta Version

Cerca

Regina Coeli den 20 maj 2018

Be med påven

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus

 

Herrens ängel kom med bud till Maria.

- Och hon blev havande av den helige Ande.

 

"Var hälsad Maria, full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund.

Amen

 

Se, jag är Herrens tjänarinna.

- Må det ske med mig som du har sagt.

 

"Var hälsad Maria..."

 

Och Ordet blev kött,

- och tog sin boning ibland oss.

 

"Var hälsad Maria..."

 

Bed för oss, heliga Guds moder,

- att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att din Son blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom samme Kristus, vår Herre

Amen.

 

Gloria (3 gånger)

Herren vare med er. Och med din ande.

Välsignat vare Herrens namn. Från nu och till evig tid.

Vår hjälp är i Herrens namn. Hans som har skapat himmel och jord. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern, och Sonen och den Helige Ande.  

Antifonen, Regina Coeli eller Regina Caeli, på svenska Himmelens drottning, är en av de fyra Maria-antifonerna. (De andra är Alma Redemptoris Mater,  Ave Regina Coelorum och Salve Regina.)

Det var Benedictus XIV som år 1742 fastställde att denna ska läsas i stället för Angelus-bönen under Påsktiden, alltså från Påskdagen till Pingstdagen, och att man gör det stående som ett tecken på segern över döden. Liksom Angelus-bönen läser man den tre gånger om dagen: i gryningen, mitt på dagen och vid skymningen, för att helga dagen åt Gud och Maria.

Denna klassiska antifon har enligt en from tradition sitt ursprung från 500- eller 900-talen, medan den dokumenterades och spreds från första hälften av 1200-talet då den infördes i Franciskanernas breviarium. Den omfattar fyra korta verser som alla avslutas med Halleluja och är de troendes bön till Maria, Himmelens drottning , för att tillsammans med henne glädjas över Kristi uppståndelse.

Just under läsningen av Regina Coeli-bönen på Annandag påsk den 6 april 2015 rekommenderade påven Franciskus sinnesstämningen då man läser denna bön:

”…vi vänder oss till Maria och ber henne att glädjas för att Han som hon har burit i sitt sköte är uppstånden, precis som Han lovade, och vi anförtror henne våra förböner. I själva verket är vår glädje en återspegling av Marias glädje, för att det är hon som med tro har vårdat händelserna i Jesu liv. Vi läser alltså denna bön som barn som är glada för att deras mor är glad”.

Senaste Angelus / Regina Coeli

Senaste artiklarna