Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Advent är en tid för att rena tron

För att till fullo förstå Jesu födelse i Betlehem måste vi odla vår personliga relation med Guds Son. Det sa påven Franciskus då han predikade under sin mässa i sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagsmorgonen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Adventtiden har "tre dimensioner": det förgånga, framtiden och nutiden, erinrade påven om då han förklarade hur advent är en tid för att rena anden, och genom denna rening växa i tron.

När tron blir en vana förlorar den sin styrka

Utgångspunkten för påvens reflektioner var dagens evangelium (Matt 8,5-11) om mötet i Kafarnaum mellan Jesus och en officer som ber Jesus hjälpa hans tjänare som ligger förlamad i sängen. Till och med idag, sa påven, det kan hända att tron blir till en vanesak och förlorar sin livskraft. När tron är något vi tar för givet förlorar den sin styrka - tron är en nyhetet som alltid förnyas.

Adventstidens tre tider

Påven Franciskus beskrev adventstidens tre dimensioner, och sa att för det första handlar det om att rena minnet av det förflutna. Även om julgranen är ett vackert tecken är det inte den som föddes. Advent manar oss till att rena minnet om Jesu Kristi födelse.

Herren föddes, Frälsaren som kom för att rädda oss, föddes. Ja, partiet. Vi frestas alltid att göra julen världslig med fest, utgifter och presenter, istället för att vara ett tillfälle i familjen för kontemplation, med Jesus i centrum. Advent är en tid för att rena minnet om Jesu födelse i Betlehem.

Rena hoppet

-Adventstiden tjänar också till att rena hoppet för att förbereda oss för det framtida och slutgiltiga mötet med Herren, fortsatte påven.

För att den Herre som kom  dit då, kommer att komma tillbaka, han kommer tillbaka! Och han kommer tillbaka för att fråga oss: "Hur gick ditt liv?". Det blir ett personligt möte. Det personliga mötet med Herren kan vi ha idag, i Eukaristin. Vårt minne om Betlehem är inte personligt, men när han kommer tillbaka kommer vi att ha ett personligt möte. I Advent renar vi vårt hopp om det mötet.

Herren knackar på våra hjärtan varje dag

Slutligen uppmanade påven Franciskus alla att odla trons dagliga dimension, trots bekymmer och stress – att vårda trons inre boning. Faktum är att vår Gud är överraskningarnas Gud, och kristna bör se den himmelske Faders tecken varje dag, genom vilka han talar till oss idag.

Denna tredje dimension är mer vardaglig: att rena vår vaksamhet. Adventstidens två verb är be och vaka. Herren trädde in i historien i Betlehem; Han kommer att komma, vid världens slut och vid slutet av varje människas liv. Men Han kommer även varje dag, varje ögonblick, i vårt hjärta, med den Helige Andes inspiration.

04 december 2018, 10:41
Läs allt >