Sök

Påven vid mässan i Sankta Marta-kapellet 29 november Påven vid mässan i Sankta Marta-kapellet 29 november  (ANSA)

Påven i Sankta Marta: Ett samhälle som säger sig vara kristet men är hedniskt faller

Påven Franciskus reflekterade kring dagens läsningar torsdagen 29 november i sin predikan i Sankta Martakapellet, Upp 18:1–2, 21–23; 19:1–3, 9, Luk 21:20–28, som talar om förstörelse och förtroende och nederlag och seger. Påven varnade: Man kan inte förena det kristna livet med det värdsliga.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Världens slut och dagen då vi går bort är liturgins tema denna vecka. I torsdagens första läsning ur Uppenbarelseboken beskriver aposteln Johannes förstörelsen av Babylon, den vackra staten som var världslighetens symbol med “lyx, självtillräcklighet och världens makt”, som påven sa. Den andra läsningen talar Jerusalems ödeläggelse.

Det korrupta Babylons fall

På domens dag kommer Babylon att förstöras med ett segerrop. Den stora skökan kommer falla och Herren kommer att visa sin sanning, sa påven. Herren säger att det får vara slut på detta korrupta samhälle, som är ett "tillhåll för demoner och näste för alla orena andar". ”Det kommer en dag då Herren säger: ’Det får vara slut på denna världs ytlighet’ - detta är krisen som ett samhälle som tror sig vara stolt, fullkomligt och diktatoriskt hamnar i” sa påven.

Jerusalem har öppnat portarna för hedningar

Påven talade sedan om Jerusalem som faller på grund av en annan slags korruption: “Korruptionen av otrogen kärlek och som inte kände igen Guds kärlek i Hans Son”. Den heliga staden “ska trampas ner av hedningar“ och straffas av Herren för att ha öppnat sina hjärtan för hedningarna:

“Det är en, i vårt fall, kristen 'hedonisering'. Lever vi som kristna? Det verkar så. Men i verkligheten är vårt liv hedniskt … när vi faller för frestelsen” att leva som Babylon. ”Så slutar ett samhälle som motsäger sig själv och säger sig vara kristet men lever hedniskt”.

Frälsningen för den som hoppas på Herren

Påven talade sedan om frälsningen som följer förstörelsen: “Ängeln sade ... Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid” - och det följde en stor fest.

"Det finns tragedier även i våra liv, men i dessa ska vi blicka mot horisonten, för att vi har inlösts och Herren kommer och räddar oss. Detta lär oss att leva prövningarna i världen, inte med ett avtal med världsligheten och hedendomen, utan genom att se mot horisonten och hoppas på Kristus, Herren. Hoppet är vår styrka och vi går framåt, men vi måste be till den Helige Anden.

Allt faller och endast de ödmjuka blir kvar

Påven inbjöd avslutningsvis till att tänka på vår tids Babylon och de många maktfulla imperium som under förra seklet föll:

“Och så slutar även dagens stora städer och så slutar våra liv om vi fortsätter att ta denna väg och följa det hedniska”. "Låt oss hoppfullt öppna vårt hjärta och gå ifrån livets 'hedonisering'”.

 

30 november 2018, 13:05
Läs allt >