Sök

Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: "djävulen förföljer och förintar Guds avbild"

Den förföljelse som djävulen driver, inte bara mot kristna, utan mot varje man och kvinna idag, stod i fokus under påven Franciskus predikan på fredagen när han firade sin morgonmässa i Sankta Marta kapell i Vatikanen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Idag bevittnar vi en stor förföljelse, en kulturell kolonisering och genom krig, svält, slaveri, för i princip är vår samtid en tid av slavar. Påven bad om Herrens nåd för att med Jesu kraft återställa Guds avbild i var och en av oss.

Förföljelse är en del av det kristna livet

Påven Franciskus utgick från läsningen ur aposteln Petri första brev, som man har hänvisat till genom århundradena, om att förföljelsen av de kristna är ett eldprov. Påven förklarade hur förföljelse är en del av det kristna livet, en saligprisning. Jesus förföljdes på grund av sin trohet till Fadern, påminde han.

Förföljelsen är en del av den luft den kristne andas idag. Vår tid räknar många, många martyrer - många förföljda av kärlek till Kristus. I många länder har kristna inga rättigheter. Om du bär ett kors hamnar du i fängelse; det finns människor som är dödsdömda för att de är kristna idag. Det finns fler personer som dödas på grund av sin kristna tro idag, än antalet martyrer i den tidiga kristendomen. Fler. Men det är ingen nyhet värd att publicera att kristna förföljs. Men så är det.

Förföljelsen av män och kvinnor som Guds avbild

Påven noterade att det idag även finns en annan förföljelse – av män och kvinnor som Guds avbild.

Bakom varje förföljelse, både på kristna och andra, finns djävulen, som försöker förstöra å ena sidan förkunnelsen av Kristus, å andra sida mannen och kvinnan som Guds avbild. Vi läser om det från begynnelsen, i Första Mosebok – om viljan att förstöra harmonin som Gud har skapat mellan man och kvinna. Harmonin som kommer ur att vara skapade till Guds avbild. Djävulen lyckades med det genom att förföra och bedra. Det är hans vapen, alltid samma.

Ännu idag finns det ett hat, jag skulle kalla det ett raseri mot mannen och kvinnan, för annars kan man inte förklara den växande vågen av förstörelse och förintelse.

Djävulen bakom kulturell kolonisering

Påven sa att han tänker på hungern, en orättvisa som förintar människan, då många inte har något att äta trots att det finns mycket föda i världen. Sedan talade han om mänsklig exploatering, olika former av slaveri, om fängslade migranter som torteras, och noterade att detta händer 70 år efter deklarationen av de Mänskliga Rättigheterna.

Påven reflekterade även över den kulturella kolonisationen, då stormakterna går mot självständigheten då de driver sin kultur till att accepteras, mot folkets kultur, och inför omänskliga saker som förstör och dödar. Det djävulen vill är att just att förstöra människorna värdighet, som beror på att människan är skapad till Guds avbild. Därför denna förföljelse.

“Djävulen vill förinta män och kvinnor som Guds avbild”

Förinta människan moraliskt och kulturellt

Slutligen nämnde påven krig som ett redskap för att förinta folket, Guds avbild. Men även de människor som planerar och driver krigen för att ha makt över andra, förintas. Liksom de som driver vapenindustrier för att förstöra mänskligheten, för att förstöra bilden av man och kvinna, både fysiskt och moraliskt och kulturellt.

Stormakterna fortsätter sin förföljelse. Vi får inte vara naiva. Idag är inte bara de kristna förföljda i världen, utan alla människor, män och kvinnor, eftersom ”varje förföljelses fader” inte tolererar Guds avbild och likhet. Han angriper och förstör den bilden. Det är inte lätt att förstå detta; det krävs mycket bön att förstå det.

01 juni 2018, 15:56
Läs allt >