Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Sankta Marta "Viktigare att tala om äktenskapets skönhet än om skilsmässor"

När påven Franciskus predikande under sin mässa i Sankta Martas kapell på fredagen talade han om äktenskapets skönhet. Under mässan deltog sju par som firade silver- och guldbröllop.

Fredagens läsning ur Markusevangeliet berättar om fariséernas avsikt att sätta Jesus på prov, genom att ställa en fråga till honom, som påven kallade kasuistisk, där tron reduceras till ”får man eller får man inte göra det?”.

Guds storhet reduceras av den här typen av personer till ”det som är förbjudet och det som är tillåtet” i det kristna livet.

Låt oss se äktenskapets skönhet

Frågan handlar om äktenskapet - de vill veta om det är lagligt eller inte för en man att skilja sig från sin fru. Men, sa påven, Jesu svar går bortom frågan och han talar om äktenskap som kanske det vackraste Gud har skapat under skapelsens sju dagar.

Herren talar om "ett kött" som inte kan delas. Jesus lämnar separationsproblemet och går till skönheten i äktenskapets enhet.

"Vi får inte göra som fariséerna och bara se det man får och inte får göra i äktenskapet. Ibland fungerar inte äktenskapet och det är en katastrof, och det är bättre att separera för att undvika ett världskrig, men det är en stor sorg. Låt oss se på det positiva."

Man kan alltid gå vidare

Det finns svårigheter, problem med barn eller i parrelationen, diskussioner och bråk... men det viktiga är att köttet förblir ett och att saker går över, att man kommer vidare. Äktenskapet är inte ett sakramen bara för paret utan även för kyrkan.

Paret: Guds avbild och likhet

Mannen och kvinnan är skapade i Guds avbild och äktenskapet blir därför även det en avbild av Gud. Äktenskapet är en tyst predikan till alla andra, en daglig predikan.

Det smärtsamma är när det inte är en nyhet – När tidningarna inte tycker att det är viktigt att skriva om dess skönhet. Det är värt att uppmärksammas som nyhet, att ett par har hållit ihop under många år tillsammans. Men istället når skandalerna nyheterna, när folk separerar och skiljer sig. Ibland måste vi skilja oss, som jag sa, för att undvika ett större ont. Men Guds avbild, äktenskapets skönhet är inte en nyhet för världen. Men det är vår nyhet, de kristnas nyhet är att äktenskapet är vackert.

Tålamod är den viktigaste dygden

Påven Franciskus upprepade att äktenskapet och familjelivet inte är lätt, och citerade den första läsningen ur aposteln Jakobs brev, som talar om tålamod. Han sa att det kanske är den viktigaste dygden i ett äktenskap – både för män och kvinnor. Slutligen bad påven en bön till Herren att han ska ge kyrkan och samhället en djupare förståelse för äktenskapets skönhet och se att äktenskapet speglar Guds avbild och likhet.

26 maj 2018, 14:11
Läs allt >