Sök

Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: att utnyttja arbetskraft orättvist är en dödssynd

Morgonmässan i Sankta Martas kapell tillägnade påven Franciskus ”Kinas ädla folk” som idag firar Vår Fru av Sheshan - Jungfru Maria de kristnas hjälp. I sin predikan uppmanade påven till att ta avstånd från de rikedomar som förför och till att be för de rika som är slavar.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven sa att man bör hålla avstånd till rikedomar, för Gud har anförtrott oss dem för att ge dem till andra. Han utgick från den första läsningen ur aposteln Jakobs brev, som handlar om hur de obetalda arbetarnas rop når Herren, och han upprepade apostelns ord till de rika, kraftfulla ord: ”Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom förmultnar”.

Fattigdom evangeliets kärna

"Ve er rika!" citerade påven Franciskus, orden efter saligprisningarna i Lukasevangeliet. Om en präst predikade så idag skulle det stå i tidningen dagen därpå att ”den prästen är kommunist”. Men förkunnelsen om fattigdomen är central i Jesu ord. "Saliga de fattiga" är den första av saligförklaringarna. Under kyrkans historia har förkunnelsen om fattigdom stämplats som politisk eller social. Men den är rent evangelisk, sa påven.

Älska Gud med hela ditt hjärta

Orsaken till varför aposteln Jakobs ord är så hårda förklarade påven Franciskus beror på att rikedomar lätt leder till avgudadyrkan, de kan förföra. Jesus själv säger att man inte kan tjäna två herrar: antingen tjänar man Gud, eller så tjänar man rikedomen. Rikedomen vänder dig alltså bort från det första budet: älska Gud med hela ditt hjärta.

Påven noterade att rikedomarna även strider mot det andra budet eftersom de förstör det harmoniska förhållandet mellan oss människor, de förstör själen och livet. Han hänvisade även till liknelsen om den rike och Lazarus som inte hade någonting. Rikedomarna gör oss till egoister.

Ve er som utnyttjar människor

Man kan ta aposteln Jakob för en fackföreningsman när han kräver att arbetarnas löner ska betalas. Men, försäkrar påven, han är en apostel som talar under den Helige Andes inspiration. Ord som gäller även idag, inte minst i Italien tillade han:

Ve er, sa påven och påminde om att det inte är hans ord utan Jesu or. Ve er som utnyttjar människor, som exploaterar arbetet, ni som betalar svart, som inte betalar deras pensionsavgifter, som inte ger dem semester. Ve er! Att låta bedrägeri styra lönerna. Det är en synd. Även om du går till mässan på söndagarna, och lever katolskt för övrigt. Men om du inte betalar dina arbetare är det en orättvis dödssynd. Du är inte i Guds nåd. Det är inte jag som säger det, det är Jesus, det är aposteln Jakob.

Offra bot och böner för de rika

Rikedomarna har alltså en förmåga att göra oss till slavar. Därför uppmanade påven Franciskus till att be lite mer och offra botgöring, men inte för de fattiga i det här fallet, utan för de rika.

För att befrias från att vara slav under rikedomar måste man be mycket. Om Herren har anförtrott dig rikedomar är det för att disponera över dem och ge till andra, att göra så mycket gott som går, i Hans namn. Men rikedomarna har denna förmåga att förföra oss och i förförelsen faller vi lätt och blir slavar.

24 maj 2018, 15:36
Läs allt >