Sök

Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta Påven Franciskus under mässan i Sankta Marta   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Älska gränslöst och tjäna underordnade

I sin predikan i Sankta Martas kapell på torsdagsmorgonen talade påven om kärlek och tjänst, då han utgick från läsningarna i dagens liturgi. I Eukaristin visar Jesus sin kärlek, och genom att tvätta fötterna på sina lärjungar lär han oss att tjäna.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Jesus säger att en tjänare aldrig är större än den som sänder ut honom. Påven Franciskus reflekterade över Jesu ord efter att han hade tvättat fötterna, ur Johannesevangeliets läsning idag.

Vid den sista måltiden tog Jesus avsked av lärjungarna, med ett långt och vackert tal som evangelisten Johannes återger, sa påven. Och Jesus gör två gester som är institutioner.

Jesu två gester 

Två gester till lärjungarna och till den kommande kyrkan, gester som lägger grunden, så att säga, för hennes lära. Jesus instiftar Eukaristin, och han tvättar fötterna. "Från dessa gester föds de två buden som får kyrkan att växa om vi är trogna dem.

Det första kärlekens bud är inte längre bara "att älska sin nästa som sig själv" utan Jesus tar nu ett steg vidare: "att älska sin nästa som jag har älskat er".

Kärlek utan gränser. Utan den kan kyrkan inte gå framåt. Den kan inte andas. Utan kärlek växer kyrkan inte, det blir en tom, ytlig institution, med gester utan fruktbarhet. Jesus säger hur vi måste älska, till slutet.

Älska varandra, som jag har älskat er – och nästa bud som Jesus lär genom att tvätta fötterna. Tjäna varandra!

Tjäna ödmjukt

Tvätta varandras fötter. Två nya bud och sen en varning: Du tjänar men det är jag som sänder dig. Jesus klargör faktiskt det:  "Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.” (Joh 13, 16) Detta är den enkla sanna ödmjukheten, inte den falska.

Jesus tillägger: Jag vet vilka jag har utvalt, men jag vet att en av er kommer att förråda mig". Därför, avslutade påven Franciskus, låter vi Herren se på oss.

Om vi låter Jesu blick möta oss kommer vi uppleva många saker: vi kommer att känna kärlek, eller så kommer vi kanske inte känna något ... vi kommer att sitta fast, vi kommer att skämmas. Men fly inte Jesu blick. Herren vet, Han vet allt.

Du känner mitt hjärta

Liksom Petrus sa i Tiberias: "Du vet, du vet allt. Du vet att jag älskar dig, du vet vad som finns i mitt hjärta".

Älska gränslöst och tjäna, med ett ord som kan låta militärt men vi behöver det – tjäna underordnade. Han är störst, jag är tjänare, ”en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom”.

26 april 2018, 13:21
Läs allt >