Sök

Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell Påven Franciskus predikar i Sankta Martas kapell   (ANSA)

Påven i Sankta Marta ”En sann profet gråter över sitt folk”

Den sanna profeten kan gråta över att folket inte lyssnar. Under morgonmässan i Sankta Martas kapell talade påven Franciskus om den helige Stefan och han sa att kyrkan "behöver att vi alla är profeter".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den Heliga Anden, ni som era fäder.” (Apg 7, 51-52) Stefan, kyrkans första martyr, förmanade folket, de äldste och de skriftlärda som hade ställt honom inför domstolen. Deras hjärtan var slutna, de ville inte höra, och de hade glömt bort Israels historia. Påven Franciskus återgav berättelsen i första läsningen i dagens liturgi.

Förföljda på grund av sanningen

Och som de tidigare profeterna hade förföljts av sina fäder, så störtade sig dessa äldste och skriftlärda "ursinniga i sina hjärtan" över Stefan, "och släpade honom ut ur staden för att stena honom.” Påven sa: "När en profet talar sanningen och berör hjärtat, så öppnar sig antingen hjärtat eller så förvandlas det till sten och ett ursinne och raseri släpps lös. Så är det att leva som profet".

Den sanna profeten gråter över sitt folk

Sanningen är obekväm och många gånger är den inte trevlig att höra. Påven Franciskus sa att "profeterna är alltid förföljda för att de säger sanningen".

“"profeterna är alltid förföljda för att de säger sanningen"”

”Men hur ska jag kunna veta att en profet som talar med starka ord, säger sanningen? Det är när denna profet inte bara pratar, utan även är förmögen att gråta över dem som har övergivit sanningen. Å ena sidan förmanar Jesus med hårda ord; ”Detta onda och trolösa släkte” (Matt 12,39) säger han till exempel; å andra sidan grät han över Jerusalem. Detta är beviset. En sann profet är en person som kan gråta över sitt folk och säga stränga saker när han måste. En profet är aldrig ljummen, utan alltid direkt.”

Inte bara förmana utan även väcka hopp

”Men den sanna profeten är inte en olycksprofet”, fortsatte påven Franciskus, den sanna profeten är en hoppets profet:

Öppna portarna, läka rötterna, återställ tillhörigheten som Guds folk för att kunna fortsätta framåt. Profetens uppgift är inte bara att förmana. Han är en hoppets man. Han förmanar när det är nödvändigt och öppnar portarna mot hoppets horisont. ”Men om den sanna profeten gör sitt jobb väl, riskerar han livhanken”.

Kyrkan behöver profeter

”Så dör Stefan framför Sauls ögon, för att vara koherent med sanningen”, sa påven och citerade en av de första kyrkofäderna: "Martyrernas blod är de kristna utsäde."

”Kyrkan behöver profeter. Jag säger mer: kyrkan behöver att vi alla är  profeter. Inte kritiker. Det är något annat. Det är en sak att vara en kritisk domare som inte gillar något eller någon. Det är inte en profet. Profeten är den som ber, ser på Gud, som ser hans folk, känner smärta när folket går fel, gråter, och som är beredd att riskera livet för sanningen.”

"Må det aldrig saknas profeter i kyrkan”, avslutade påven.

17 april 2018, 11:45
Läs allt >