Sök

Jesu hellige hjerte (bilde av Pompeo Batoni) Jesu hellige hjerte (bilde av Pompeo Batoni) 

Pave Frans forbereder et dokument om Jesu hellige hjerte

Ved generalaudiensen 5. juni fortalte pave Frans at det snart vil komme et dokument om Jesu-hjerte-fromheten.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Vi er nå i måneden juni, som er viet til Jesu hellige hjerte. Den 27. desember i fjor var 350-årsdagen for den første Jesu hellige hjerte-åpenbaringen for den hellige Margareta Maria Alacoque. Det ga anledning til en feiringstid som vil bli avsluttet den 27. juni neste år. Jeg er derfor glad over å forberede et dokument som skal samle dyrebare refleksjoner, både fra tidligere læredokumenter og fra en lang historie som går tilbake til de hellige skriftene, for slik igjen å kunne legge frem, i dag og for hele Kirken, denne andakten, som er så rik på åndelig skjønnhet. Jeg tror det vil gjøre oss veldig godt å reflektere over ulike sider ved Herrens kjærlighet. De kan kaste lys over den kirkelige fornyelsesprosessen. De kan også ha noe meningsfullt å si til en verden som later til å ha mistet sitt hjerte. Jeg ber dere om å ledsage meg med bønn i denne forberedelsestiden, og har til hensikt å offentliggjøre dette dokumentet i september.

10 juni 2024, 20:03