Sök

Jesus og Nikodemus Jesus og Nikodemus 

Ånden og Bruden: 2. «Vinden blåser dit den vil». Hvor Guds ånd er, der er frihet

Det hebraiske «Ruach» betyr ånd, vind, pust.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved generalaudiensen 5. juni ble følgende ord, som Jesus sa til Nikodemus, lest:

«Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» (Joh 3,6–8 fra Bibel 2024)

Ruach

Personnavn er så viktige i Bibelen at de nesten identifiseres med personene. Navn sier oss noe om personen, om personens opphav og sendelse. Å hellige Guds navn er å hellige og ære Gud selv.

På hebraisk kalles Den hellige ånd i Det gamle testamente «Ruach». Det var med det navnet både profetene, salmistene, Maria, Jesus og apostlene påkalte Den hellige ånd. «Ruach» betyr vind, pust, det å blåse. Hva kan dette si oss om Den hellige ånd? spurte paven.

Den hellige ånds kraft

Vindsymbolet uttrykker for det første Den hellige ånds kraft. «Ånd og kraft» og «Åndens kraft» går igjen i hele Bibelen. Pinsedag «lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser» (Apg 2,2) – «Det var som om Den hellige ånd ville skrive under på det som skjedde», bemerket paven.

Den hellige ånds frihet

Jesus understreker noe annet som er typisk for vind, nemlig frihet. Til Nikodemus, som har oppsøkt ham om natten, sier han: «Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden» (Joh 3,8).

Vind kan absolutt ikke tøyles eller sperres inne. Den hellige ånd lar seg ikke fange i begreper, definisjoner og avhandlinger, og lar seg heller ikke stenge inne i institusjoner. Han kan ikke bli gjort til en «ting». Nei, Den hellige ånd blåser «dit han vil» og deler ut sine gaver «slik han vil» (1 Kor 12,11).

Hvor Herrens Ånd er, der er frihet

Paulus oppgir dette som den grunnleggende lov for kristen handlemåte: «Hvor Herrens Ånd er, der er frihet» (2 Kor 3,17). Paven forklarte: «Dette er en spesiell frihet, meget ulik det man vanligvis forstår. Det er ikke frihet til å gjøre det en vil, men frihet til fritt å gjøre det Gud vil! Ikke frihet til å gjøre det gode eller det onde, men frihet til å gjøre det gode og til å gjøre det fritt, altså av tiltrekning, ikke av tvang. Med andre ord, barns frihet, ikke slavers frihet.»

Paulus’ advarsel mot misforståelser og misbruk

Friheten kan misforstås, og den kan misbrukes, og det er Paulus oppmerksom på: «Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøttet vil, men vær lik slaver som tjener hverandre i kjærlighet» (Gal 5,13). «Dette er en frihet som ytrer seg i i sin tilsynelatende motsetning; den ytrer seg i tjeneste», bemerket paven.

Pavens advarsel

Paven advarte mot falsk frihet: «frihet som tillater de rike å utnytte de fattige […] de sterke å utnytte de svake og alle ustraffet å utnytte miljøet». Dette er eksempler på egoistisk frihet, på slikt «som kjøttet vil».

Hvordan bli virkelig fri?

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri» (Joh 8,36). Det er Jesus som gir oss den sanne frihet. «La oss be Jesus gjøre oss, ved sin Hellige ånd, til virkelig fri menn og kvinner! Fri til å tjene, i kjærlighet og glede», avsluttet paven.

Hele katekesen som tekst (engelsk, tysk, …)

Generalaudiensen 5. juni 2024
10 juni 2024, 18:23