Sök

Utdrag av bullen ble lest høyt. Utdrag av bullen ble lest høyt.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Jubelåret 2025 er blitt utlyst av pave Frans

Med bullen «Spes non confundit» har nå pave Frans offisielt utlyst jubelåret 2025.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Rett før feiringen av andre vesper Kristi himmelfartsdag, den 9. mai, overrakte pave Frans bullen til ti representanter for Kirken. Det skjedde i Peterskirkens atrium, foran den lukkede hellige døren. Utdrag av bullen ble lest høyt.

Bullens 25 punkter er inndelt som følger:
1 (innledning, se nedenfor)
2–4: Et håpets ord
5–6: En håpets vei
7–15: Håpets tegn
16–17: Appeller for håpet
18–25: Forankret i håpet

Det kristne håp

«Spes non confundit» betyr «håpet skuffer ikke», og mottoet for jubelåret er som kjent «håpets pilegrimer». Håpet er en av de tre guddommelige, dydene, sammen med tro og kjærlighet.

I sin preken under vesperen forklarte paven nærmere hva det kristne håp er og sa at hele verden trenger det.

Innledningen

I punkt 1 innleder paven bullen slik:

«‘Spes non confundit’, ‘håpet skuffer ikke’ (Rom 5,5). Det er i håpets tegn at apostolen Paulus setter mot i den kristne menigheten i Roma. Håpet er også det sentrale budskap i det forestående jubelåret, som Paven ifølge gammel tradisjon utlyser hvert tjuefemte år. Jeg tenker på alle de håpets pilegrimer som vil komme til Roma for å være med på det hellige året her, og på alle dem som ikke kan komme til apostlene Peters og Paulus’ by og i stedet feirer jubelåret i sine lokalkirker. Måtte det for alle være et levende og personlig møte med Herren Jesus, frelsens «port» (jf. Joh 10,7.9); et møte med ham, som Kirken har i oppgave å forkynne, alltid, overalt og for alle, som ‘vårt håp’ (1 Tim 1,1).

Alle håper. I ethvert menneskehjerte finnes håpet som en lengsel og som en forventning om det gode, selv når vi ikke vet hva morgendagen vil bringe. Fremtidens uforutsigbarhet gir dog opphav til tidvis motstridende følelser: fra tillit til frykt, fra sjelero til motløshet, fra visshet til tvil. Ofte møter vi mistroiske mennesker, som betrakter fremtiden med skeptisime og pessimisme, som om intet kunne gi dem lykksalighet. Måtte jubelåret for alle være en anledning til å gjenopplive håpet! Guds ord hjelper oss å finne grunner til det. La oss nå ledes av det som apostelen Paulus skriver nettopp til de kristne i Roma.»

Noen datoer fra punkt 6

Den 24. desember 2024 vil den hellige døren i Peterskirken bli åpnet, og dermed begynner jubelåret. Den 29. desember åpnes så døren i Laterankirken, den 1. januar i Santa Maria Maggiore og den 5. januar 2025 i Paulusbasilikaen. Disse tre siste dørene skal stenges innen 28. desember 2025. Den 29. desember 2024 skal jubelårets begynnelse markeres overalt i verden. Jubelåret avsluttes den 6. januar 2026 med at den hellige døren i Peterskirken blir lukket.

Utlysning og vesper med engelske kommentarer

Les også:
Bullen. På engelsk og flere andre språk.
Encyklikaen «Spe salvi» («Frelst i håpet») av pave Benedikt XVI, St. Olav forlag
Kirkens hellige år – en historikk. Fram til år 1983 (2000 og 2015/2016 mangler)
Vad är ett jubelår?

En bunke buller med blysegl
En bunke buller med blysegl
09 maj 2024, 18:30