Sök

Er husets herre hjemme? Er husets herre hjemme? 

Skjelning: 12. Årvåkenhet

Vi må stadig passe på vårt hjerte om ikke Guds nådegaver og alt vårt skjelningsstrev skal være forgjeves.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 14. desember ble det lest fra Matteusevangeliet:

Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. (Matt 12,43–45 fra Bibel 2011)

Årvåkenhet er viktig etter all skjelningen

Paven minnet om hva vi har vært igjennom i denne katekeseserien: først den hellige Loyola som eksempel i andre katekese, så fire katekeser om skjelningens elementer – bønn, selverkjennelse, lengsel, vår livshistorie –, så fire katekeser om «materialet» for vår skjelning, nemlig mistrøstighet og trøst, og til sist bekreftelse på gode valg (se oversikten nederst i denne saken).

Om ikke alt vårt arbeid med å skjelne og ta gode valg så skal gå tapt, er det viktig med årvåkenhet. For den onde ånd kan ødelegge alt for oss, slik vi hørte i teksten fra Matteusevangeliet.

Jesu formaning om å våke

Jesus ber disipler passe seg for å bli slappe og altfor selvsikre når ting går bra. De må stadig være årvåkne og passe på å gjøre det de skal. For eksempel sier han: «Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer!» (Luk 12,35–37).

Å passe sitt hjerte

Vi må være våkne for å kunne passe på vårt hjerte og forstå hva som skjer inne i oss. Dette er den holdning som vi bør innta i vår livsførsel slik at våre gode valg deretter kan settes skikkelig ut i livet.

Hvor er husets herre?

Det er stor fare for å miste alt igjen om vi sover. Når vi slapper av og blir altfor selvsikre, kan den onde ånd vende tilbake med «sju andre ånder, verre enn den selv» (vers 45). Den finner huset «ledig, feid og pyntet» (Matt 12,44).

«Alt er i orden, men hvor er huset herre? Han er borte. Det er ingen som våker og passer på huset. Dette er problemet. Husets herre er ikke hjemme, han er gått ut, han er åndsfraværende. Eller han er hjemme, men sover, og det er som om han ikke er der. Han er ikke årvåken, han er ikke oppmerksom, for han er altfor sikker på seg selv og har mistet den ydmykhet som er nødvendig for å kunne passe på sitt eget hjerte. Vi må alltid passe på vårt hjem, vårt hjerte, ikke være åndsfraværende og bortreist.»

Hovmod

Huset herre hadde vært flink. Det var blitt riktig fint hos ham. Han fikk kanskje komplimenter for sitt hjem. Men kan hende ble han altfor forelsket i sitt hus, altså i seg selv, og sluttet å vente på Herren. Kanskje ble han redd for rot og skitt og tok derfor ikke lenger imot noen, han sluttet helt å innby fattige og andre som kan forstyrre.

 «Ja, før i tiden var jeg fæl. Så omvendte jeg meg og nå, nå er huset i orden takket være Gud», får vi høre iblant. Da stoler mennesket altfor mye på seg selv.

Dannede demoner

«Men legger ikke husets herre merke til noe? Nei, for dette er dannede demoner: De kommer inn uten at du legger merke til det, de banker på døren og er høflige.» Og til slutt er det de som råder i sjelen din. Paven advarte mot «åndelig verdslighet».

Herren kan ha gitt oss mange nådegaver, men vi kan miste alt sammen på grunn av manglende årvåkenhet. Vi må bevokte våre dører!

«Om jeg i dag spurte hver av dere og også meg selv: ‘Hva er på gang i ditt hjerte?’, ville vi kanskje ikke klare å si alt. Vi må passe på vårt hjerte, for årvåkenhet er et tegn på visdom, framfor er det et tegn på ydmykhet.» Og ydmykhet er kristenlivets kongevei.

***

Hele katekesen som tekst (engelsk, tysk, …) og som video (dubbet til engelsk og med amerikansk tegnspråk)

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Hva vil det si å skjelne?
2. Et eksempel: Ignatius av Loyola
3. Skjelningens elementer. Fortrolighet med Herren
4. Skjelningens elementer. Å kjenne seg selv
5. Skjelningens elementer. Lengsel
6. Skjelningens elementer. Vår egen livshistorie
7. Skjelningsmateriale. Mistrøstighet
8. Hvorfor er vi mistrøstige?
9. Skjelningsmateriale. Trøst
10. Ekte trøst
11. Bekreftelse på et godt valg

23 december 2022, 08:25