Sök

Fotspor i sanden Fotspor i sanden 

Skjelning: 6. Skjelningens elementer. Vår egen livshistorie

«Vårt eget liv er den mest dyrebare ‘bok’ som vi har fått, en bok som mange dessverre slett ikke leser i, eller de gjør det for sent, når de allerede ligger for døden. Men det er nettopp i denne boka at vi finner det som vi forgjeves søker på andre måter.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Før katekesen onsdag 19. oktober ble det lest fra Femte Mosebok:

Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. (5 Mos 8,2 fra Bibel 2011)

Å søke på riktig sted: i ens egen livshistorie

Etter mye søking etter sannheten, leste Augustin endelig sitt livs bok. Der fant han stille og diskré, men viktige tegn på Herrens nærvær i sitt liv. Han utbrøt:

«Se, du var i det indre, men jeg var utenfor, og jeg søkte deg der ute. Jeg som selv var uten skjønnhet, kastet meg over det skjønne du har skapt. Du var hos meg, men var ikke hos deg.» (Bekjennelser, X, 27.38, oversatt av Oddmund Hjelde).

Augustins anbefaling var: «Vend tilbake, inn i deg selv. I det indre menneske bor sannheten» (De vera religione, XXXIX, 72).

En rik og kompleks historie

Likesom Augustin kan vi henge fast i giftige tanker som fører oss bort fra oss selv, i klisjéaktige, skadelige forestillinger, som for eksempel: «Jeg er ikke verdt noe», «alt går galt for meg», «jeg vil aldri komme til å utrette noe godt». I vår livshistorie finnes jo slike «giftige» elementer. Men etter hvert som vi leser den, lærer vi at historien er mye større og omfattende enn vi trodde. Vi begynner å legge merke til flere ting, også ting som beriker handlingen, og vi får respekt for kompleksiteten. Vi begynner å oppfatte Guds diskré virke i vårt liv.

Å søke sammenhenger

I skjelning anvender vi en narrativ tilnærmingsmåte. Vi blir ikke stående ved den enkelte hendelse og den enkelte handling, men prøver å se ting i sammenheng: Hvor kommer denne tanken fra? Hvor bringer den meg? Har jeg vært borti den tidligere? Hvorfor er den mer fremtredende enn andre tanker?

Å ta vare på perlene

Ved å lese og gjerne også fortelle andre om vårt liv kan vi få fatt i nyanser og detaljer, som tidligere er gått oss hus forbi, men som kan være til god hjelp. For eksempel kan en lesning, en vennlighet eller et møte ved første blikk ikke synes særlig viktig, men etter hvert vise seg å formidle oss indre fred, livsglede og virke stimulerende. Det er viktig å stoppe opp og erkjenne slikt. Det er viktig for vår skjelning; dette er arbeidet med å plukke opp de verdifulle perlene som Herren strør ut for oss.

Det gode gjør lite av seg; det krever sakte, stadig utgraving fra vår side. For Gud har en diskré stil. Han trenger seg ikke på. Det er med det gode som med luft. Vi ser den ikke, men det er den som gjør det mulig for oss å leve, og om den skulle ta slutt, ville vi merke det meget vel.

Hvordan lesning hjelper oss

Om vi venner oss til å lese vårt liv, vil vårt blikk bli skjerpet. Vi vil begynne å legger merke til de mange små undre som Gud gjør for oss hver dag. Vi vil oppdage nye mulige retninger, som styrker vår indre følsomhet, fred og kreativitet. Framfor vil vi bli mer fri for giftige, stereotype holdninger.

Den som ikke kjenner sin egen fortid er dømt til å gjenta den, var det en som sa.

Helgeners livshistorie

Helgeners liv kan hjelpe oss å bli fortrolige med Guds handlemåte, og vi kan bli stimulert av hvordan helgenene tenkte og reagerte. For eksempel forteller Loyola om noe viktig han oppdaget om skjelning:

«Erfaringen hadde lært ham at noen tanker etterlot ham dyster, mens andre tanker gjorde ham glad. Litt etter litt begynte han å lære å kjenne de ulike [tankene, de ulike] åndene som virket i ham» (Pilegrimens beretning, nr. 8, Pilegrimens beretning & Åndelige øvelser, oversatt av Ingvild Røsok, utgitt på St. Olav forlag).

Indre lesning

«Skjelning er den narrative lesning av det vi erfarer i livet av gode og vonde stunder, av trøst og mistrøstighet. Ved skjelning taler vårt hjerte taler til oss om Gud, og vi må lære å forstå hans språk.»

***

Hele katekesen som tekst (engelsk, tysk, …) og som video (dubbet til engelsk)

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Hva vil det si å skjelne?
2. Et eksempel: Ignatius av Loyola
3. Skjelningens elementer. Fortrolighet med Herren
4. Skjelningens elementer. Å kjenne seg selv
5. Skjelningens elementer. Lengsel

28 oktober 2022, 15:13