Sök

Kyrkogård Kyrkogård 

Avlat for avdøde hele november 2020

På grunn av pandemien er avlatsperioden blitt forlenget.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I år kan man hele november måned vinne avlat for avdøde – ikke bare allesjelersdag 2. november og den første uken, som andre år. Det bestemmer et dekret fra Det apostoliske pønitentiari.

Forlengelsen gjelder i forbindelse med avlat ved bønn på kirkegård mellom 1. og 8. november, og også i forbindelse med avlat ved bønn i kirke 2. november.

Vi ønsker også å minne om Pønitentiariets dekret om avlat til troende under den nåværende pandemien.

Allesjelersdag

Allesjelersdag forklarer Messebok følgende om de avdødes renselse: «Allesjelers dag knytter nøye an til allehelgensdagen og utvider perspektivet til også å gjelde de avdøde troende som ikke uten videre kan regnes til helgenenes skarer da de gikk ut av dette liv. Også for dem består det håp om lutring eller renselse (‘skjær’) for begått synd ved Guds tilgivende og virksomme nåde, noe som ifølge Jesus Kristus er tenkbart både i denne og i den kommende verden (jf. Matt 12,32). Ut fra Paulus’ ord om at den dårlige byggmester ‘dog selv skal … bli frelst – men som gjennom en brann’ (1 Kor 3,14), ga ideen seg at renselsen skjer ved ild (derav uttrykket ‘skjærsilden’). De yngre skrifter i Det gamle testamente hadde fremkalt ønske om støtte til de avdøde på deres vei mot Gud, både ved alle helgeners forbønn og ved våre fromme gjerninger: ‘Gjør vel mot alle som lever, nekt ikke den døde en siste velgjerning’ (Sir 7,33).

Abbed Odilio i Cluny (994–1048) forordnet en generell dag årlig for å ihukomme samtlige døde i alle hans klostre. Denne praksis bredte seg snart vidt. Med tanke på alle falne i Første verdenskrig ga pave Benedikt XV i 1915 alle prester rett til å holde tre messer på allesjelers dag. Etter hvert er også kirkegårdsbesøk og bønn for de avdøde denne og de følgende dager av Kirken blitt verdsatt ved ulike former for avlat.»

Pavens program allesjelersdag

Allesjelersdag, mandag 2. november 2020 kl. 16:00, vil paven feire messe på en liten kirkegård i Vatikanet, kalt Campo Santo Teutonico, uten troende tilstede. Deretter vil han besøke pavegraver under Peterskirken.

Bønn for de avdøde

Herre, gi dem den evige hvile,
og la det evige lys skinne for dem.
De hvile i fred.
Amen.

***

Les også:
Avlaten för alla själar förlängs till hela november månad
Kyrkans bön för de avlidna själarna i skärselden


30 oktober 2020, 22:07