Sök

Bön för de avlidna själarna under November månad Bön för de avlidna själarna under November månad 

Avlaten för alla själar förlängs till hela november månad

Ett dekret från det Apostoliska Penitentiariet fastställer att kyrkan i år förlänger avlaten knuten till bönen för de avlidna själarna till hela november månad, som svar på biskoparnas önskan att tillgodose de troendes behov. Msgr. Paicenza förklarar vad det rör sig om. Den 2 november uppmanas prästerna fira tre mässor.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Det Apostoliska Penitentiariet, som ansvarar över katolska kyrkans botgöring och avlat, liksom absolutioner, dispenser och andra benådningar, kom nyligen ut med ett dekret som gäller den traditionella fullständiga avlaten för de avlida själarna i skärselden. Den förlängda avlaten gäller både den då man besöker kyrkogården och ber för de avlidna mellan 1-8 november, och avlaten de 2 novemeber, vid bön i en kyrka eller ett kapell. 

Biskoparnas önskan

"I år, under den nuvarande situationen som beror på Covid-19 pandemin, kommer den fullständiga avlaten för de avlidna själarna att förlängas till hela november månad, med en anpassning av villkoren, för att garantera de troendes säkerhet". Detta fastställer dekretet som svar på många biskopars önskan, då lokala kyrkor måste agera enligt de många smittriskrestriktionerna som råder.

I en intervju med Vatican News  förklarade högste penitentiarie, kardinal Mauro Piacenza, i detalj dekretets ändringar som infördes "för att undvika sammankomster där de är förbjudna" och de specifika punkterna som gäller sjuka och äldre men även präster, och alla inblandade i denna extremt svåra tid.

November – bikt och kommunion ökar

Kardinal Piacenza förklarade att traditionellt gäller avlaten för de avlidna själarna varje dag under oktaven mellan 1 – 8 november, för alla dem som besöker kyrkogårdarna och ber för de avlidna, och den 2 november, vid ett besök i en kyrka, eller kapell när man där ber Fader Vår och trosbekännelsen. Detta är standarden.

”Vi var tvungna att utgå från denna och se till de civila myndigheternas restriktioner i de stater där biskopskonferenserna hade uppmärksammat oss på svårigheterna, med begränsade sammankomster i denna tid av pandemi”, sa kardinal Piacenza. ”Många biskopar bad oss komma dem till mötes, särskilt i de länder där november är en månad då antalet personer som går till bikt och kommunion alltid ökar, med anledning av firande av de avlidna själarna. I vissa länder är det den månad med flest mässdeltagare och bikter. Bikt, kommunion och bön enligt påvens intentioner är nämligen formeln för alla avlater."

Årets dekret

Så vad händer om man inte får lämna hemmet? Kardinal Piacenza förklarade att ”med tanke på att de avlidna själarnas minne särskilt firas i mässan eller i besök på kyrkogårdarna, beslutades det att förlänga tiden för den fullständiga avlaten till hela november, så att man inte måste klämma in besöket de första 8 dagarna, med risk att skapa folkmassor”.

Vad gäller avlaten den 2 november i kyrkan har även den avlaten förlängts till hela månaden, så att de troende kan be Fader vår och trosbekännelsen för själarna på valfri dag.

Sjuka eller i isolering

De som inte kan gå ut, kanske för att de är i isolering eller för att de är sjuka, kommer att kunna ta emot avlaten genom att be framför en bild av vår Herre eller Jungfru Maria. Msgr. Piacenza uppmanar till att i så fall be t.ex Laudes, Vesper eller de dödas officium, rosenkransen eller de vanliga bönerna i kyrkans tradition växlat med läsningar ur evangeliet – de läsningar som tillhör de tre mässorna som firas för de avlidna, och att slutligen inte underskatta vikten av barmhärtighetsgärningar.

För övrigt gäller de indikationer som kom från det Apostoliska Penitentiariet den 19 mars - till exempel angående allvarligt sjuka.

Prästerna firar 3 mässor 2 november

Vad gäller prästerna uppmanas de att fira tre mässor den 2 november. Sedan 1915 har prästerna, genom Benedictus XV konstitution, rätt att fira tre mässor den 2 november för de avlidna själarna, och årets dekret uppmanar dem så långt det är möjligt, att fira alla tre mässorna den dagen. Även för att fler mässor innebär färre deltagare i varje sammankomst.

Prästerna uppmanas också att tillbringa mycket tid i biktstolen och till att göra hembesök med den heliga kommunionen till de sjuka, för att stödja deras bön för de avlidna, och stärka de heligas gemenskap genom kommunionen.

Fysiskt återvända till kyrkan

Msgr. Piacenza uttrycker sin oro över att många har vant sig vid att följa firandet av mässan på tv eller via sociala medier, och att om det å ena sidan är bra - särskilt för äldre som inte kan gå ut – är det oroväckande vad gäller den fysiska närvaron i mässan.

”Biskopar försöker finna lösningar på hur de ska få de troende att återvända till kyrkan”, sa han.

Hoppet är att med detta dekret, knutet till kyrkans bön för de avlidna själarna, inbjuda de troende till kyrkorna och kyrkogårdarna, i bön för de avlidna själarna, med ”vår tro på den uppståndne Kristus":

"Det är vårt hopp att våra avlidna bröder och systrar, ​​är i Herrens gemenskap. Vi är kallade i dessa dagar att återuppliva vår tillit till den eviga härligheten och saligheten, medan vi ber med ödmjukhet för dem som har lämnat oss, om förlåtelse för deras små eller stora brister, och vi förnyar vår trosbekännelse. När allt kommer omkring är paradiset hemmet för trogna tjänare. Vi kan alla en dag leva lyckliga i Guds ljus under förutsättning att vi inte bara har trott i ord utan också i gärningar”, avslutade msgr. Piacenza.

28 oktober 2020, 14:10