Sök

Bebudelsen Bebudelsen 

Livets evangelium

Pave Frans valgte å vie generalaudiensen onsdag 25. mars til forsvar for mennesket.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Den 25. mars er høytiden for Herrens bebudelse. Dessuten er det i år 25-årsdagen for Evangelium vitae (livets evangelium), pave Johannes Paul IIs encyklika «om menneskets verdi og ukrenkelighet».

Forkynn livets evangelium

Bebudelsen og livets evangelium henger nært sammen, understreker Johannes Paul II i sin encyklika. Begynnelsesordene kan nok lyde enda mer krevende nå under pandemien, bemerket Frans: «Livets evangelium er hjertet i Jesu budskap. Dag etter dag tar Kirken med kjærlighet imot evangeliet, og den skal trofast og frimodig forkynne det som ‘det glade budskap’ til mennesker i enhver tidsalder og i alle kulturer» (Evangelium vitae, 1).

Som alltid er det slik at for å forkynne, må vi vitne. Paven tenkte med takknemlighet på alle de som på forskjellig vis i all stillhet hjelper trengende mennesker. De setter «livets evangelium» ut i livet, slik Maria gjorde da hun, etter å ha mottatt engelens budskap, dro av sted for å hjelpe Elisabet

Konkret liv. Ikke ideologi.

Paven understreket sterkt at det liv som vi er kalt til å fremme og beskytte ikke er noe abstrakt. Alltid dreier det seg om konkrete mennesker, av kjøtt og blod. Livet er konkret.

Og Kirkens forsvar av liv er ikke en ideologi; det er virkelighet, som angår alle kristne. Kirken er en mor; hun tar seg av alle mennesker.

Evangelium vitae er stadig like aktuell

Selv nå, i de universelle menneskerettigheters tidsalder, er mennesket truet. Budskapet i Evangelium vitae er like aktuelt som før. Det gjelder å handle på kulturelt og utdanningsmessig nivå. Kommende generasjoner må få lære solidaritet og omsorg. Paven minnet også om at kristne ikke har enerett til «livets kultur».

Respekter, beskytt, elsk og tjen livet!

Ethvert menneskeliv er enestående. Det kan ikke gjentas, og dets verdi kan ikke måles. «Dette må forkynnes stadig på nytt, med ordets og handlingens mot.» Frans gjentok Johannes Paul IIs «appell rettet til hver og en i Guds navn»: «Respekter, beskytt, elsk og tjen livet, hvert menneskeliv! Bare slik vil dere finne rettferdighet, utvikling, sann frihet, fred og lykke! (Evangelium vitae, 5; på norsk: St. Olav forlag).

25 mars 2020, 15:00