Sök

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» 

Angelus: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!»

«Jeg kjente ham ikke», sier døperen Johannes. Vi bør ikke tro at vi vet alt om Gud. Vi bør være åpne for hans mysterium.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 19. januar var evangelieteksten fra Johannesevangeliet:

Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa: Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.» (Joh 1,29–34 fra Bibel 2011)

Dagens tekst henger sammen med epifania og Jesu dåp, sa paven. For det dreier seg stadig om åpenbaring av Jesus.

 

I sin beskrivelse av Jesu dåp fremhever evangelisten Johannes døperen Johannes’ vitnesbyrd, og ikke selve hendelsen slik de andre evangelistene gjør. Døperen har en sterk trang til å vitne: «Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn», sier han (vers 34). Det døperen har sett, er helt uhørt, noe omkalfatrende. Han har sett at Guds elskede sønn er fullstendig solidarisk med synderne. Det er ikke mennesket som må ofre noe til Gud, det er Gud selv som ofrer sin egen Sønn, til frelse for menneskeheten. Døperen uttrykker sin overraskelse og gir sin tilslutning med ord som vi gjentar i hver eneste messe: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (vers 29)

 

«Jeg kjente ham ikke», sier døperen Johannes (jf. vers 31). Heller ikke vi må tro at vi kjenner Jesus til bunns. Slik er det nemlig ikke. Paven oppfordret til stille refleksjon over evangelieteksten, til å betrakte Jesus med vårt indre blikk og la Den hellige ånd fortelle oss at «Det er han! Han er Guds Sønn som ble et lam, slaktet av kjærlighet. Han, han alene har båret, har lidt, har sonet synden for hver av oss – verdens synd, og også mine synder. Alle. Han tok alle syndene på seg, bort fra oss, for at vi endelig skulle bli fri, ikke lenger være slaver av det onde. Ja, vi er fortsatt fattige syndere, men ikke slaver, nei, ikke slaver, men barn, Guds barn!»

20 januari 2020, 10:14