Sök

Jesu dåp Jesu dåp 

Angelus på festen for Herrens dåp

Når Jesus stiger ned i Jordanelven og lar seg døpe, er det «for å oppfylle all rettferdighet». Han underkaster seg fullstendig sin Fars vilje. Han er «Guds lam, som bærer bort verdens synd».

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

festen for Herrens dåp søndag 12. januar var evangelieteksten:

Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» (Matt 3,13–17 fra Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen, med i tillegg deloverskrifter:

Jesu dåp: en overraskelse

Kjære brødre og søstre!

Igjen har jeg hatt gleden av å døpe noen barn på festen for Herrens dåp. I dag var det trettito. La oss be for dem og for deres familier.

I år fremlegger liturgien fortellingen om Jesu dåp, slik den er i Matteusevangeliet (jf. 3,13–17). Evangelisten beskriver dialogen mellom Jesus, som ber om å bli døpt, og døperen Johannes, som ønsker å nekte og sier: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» (vers 14). Jesu beslutning overrasker Døperen, for Messias trenger jo ikke å bli renset; det er tvert imot han som renser. Men Gud er Den hellige, hans veier er ikke våre, og Jesus er Guds Vei, en uforutsigbar vei. La oss huske på at Gud er overraskelsenes Gud.

Kløften mellom Gud og menneske

Johannes hadde erklært at det fantes en avgrunndyp, uoverskridelig kløft mellom han selv og Jesus. «Jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene», hadde han sagt (Matt 3,11). Men Guds sønn kom nettopp for å overskride denne kløften mellom mennesket og Gud. Om Jesus er helt på Guds side, er han også helt på menneskets side, og han gjenforener det som var skilt. Derfor svarer han Johannes: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet» (vers 15). Messias ber om å bli døpt, for at all rettferdighet skal skje fyllest, altså for å følge Faderens plan, og den innebærer lydighet som Sønn, solidaritet med det skrøpelige og syndige mennesket, ydmykhet og Guds fullstendige nærhet til sine barn.

Ydmykhet

Også profeten Jesaja forkynner Herrens tjeners rettferdighet, han som utfører sin sendelse i verden med en stil motsatt av verdslig: «Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke» (Jes 42,2–3). Hans holdning bærer preg av mildhet – det er dette Jesus lærer oss med sin ydmykhet og mildhet – av enkelhet, av respekt, av måtehold og av forborgenhet, som også i dag kreves av Herrens disipler. – Hvor mange, det er trist å si det, hvor mange av Herrens disipler er det vel ikke som gjør seg viktige av å være Herrens disipler. Den som gjør seg viktig er ikke en god disippel. En god disippel er ydmyk og mild, og gjør godt uten å vise seg frem. – I sin misjonsvirksomhet er det kristne fellesskap kalt til å gå andre i møte, de er kalt til å fremlegge og ikke pålegge, og dele menneskenes virkelige liv.

Gud har sin glede i oss

Straks Jesus ble døpt i Jordanelven, åpnet himmelen seg og Guds Ånd kom ned over ham som en due. Og ovenfra lød en røst som sa: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede» (Matt 3,17). På festen for Jesu dåp gjenoppdager vi vår egen dåp. Likesom Jesus er Faderens elskede Sønn vet også vi, som er gjenfødt av vann og Den hellige ånd, at vi er elskede barn – Faderen elsker oss alle! – som Gud gleder seg over. Vi er søsken til mange andre søsken, og har fått en stor sendelse: for alle mennesker å vitne og forkynne Faderens ubegrensede kjærlighet.

Feire din dåpsdag i hjertet

Festen for Jesu dåp får oss til å minnes vår egen dåp. Også vi ble gjenfødt i dåpen. Ved dåpen kom Den hellige ånd, for å forbli i oss. Derfor er det viktig å kjenne sin dåpsdato. Vi kjenner datoen for vår fødsel, men ikke alle kjenner dåpsdatoen. Det er helt sikkert noen av dere som ikke kjenner den … En hjemmelekse. Når dere kommer hjem, spør: Når ble jeg døpt? Og feire så dåpsdagen i deres hjerte hvert år. Gjør det! Da gjør vi rett mot Herren som var så god mot oss.

Bønn

Må Maria, den allerhelligste, hjelpe oss å forstå dåpens gave stadig bedre og å leve i samsvar med den til daglig.

13 januari 2020, 13:05